7. sınıf Din Kültürü ders kitabı sayfa 96, 97, 98, 99 cevapları

Bu yazıda “7. sınıf Din Kültürü ders kitabı sayfa 96, 97, 98, 99 cevapları” konusunu yazdık.7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 3. ünite Ünitemizi Değerlendirelim soruları sayfa 96, 97, 98, 99 cevaplarını yazdık. MEB Yayınları.

7. sınıf Din Kültürü ders kitabı sayfa 96, 97, 98, 99 cevapları

SAYFA 96 CEVAPLARI

1. Güzel davranışların bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Yazınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Güzel davranışların bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Yazınız.

2. Adalet nedir? Açıklayınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Adalet nedir? Açıklayınız.

3. İhtiyaç sahibi insanlara yardım ederken nelere dikkat etmeliyiz? Yazınız

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. İhtiyaç sahibi insanlara yardım ederken nelere dikkat etmeliyiz? Yazınız

4. Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetleyiniz.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetleyiniz.

5. Felâk suresinin verdiği mesajları yazınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Felâk suresinin verdiği mesajları yazınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. “Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hâkim olandır.” (Müslim, Birr, 107.)
“Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 45.)
Yukarıdaki hadislerde sırasıyla hangi değerlere yer verilmiştir?

A) Kulluk – Tevazu
B) Öz denetim – Sorumluluk CEVAP
C) Müsamaha – Tevekkül
D) Güvenilirlik – Cömertlik

SAYFA 97 CEVAPLARI

2. Özü de bir, sözü de bir,
Yüreğinde taşımaz kibir;
Verdiği sözü namus bilir,
Aldığı emaneti geri verir.
Yukarıdaki dörtlükte tarif edilen kişinin ahlakı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğru sözlü olduğu
B) Alçak gönüllü olduğu
C) Sözünde durduğu
D) Emanete ihanet ettiği  CEVAP

3. “Çaresiz kaldığım anlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taşa. Ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz. Sonra birden, yüz birinci vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen
o son vuruş değil, ondan öncekilerdir.”
Yukarıdaki paragrafa konu olan temel iki kavram hangileridir?
A) Şükür – Yardımseverlik
B) Sabır – Çalışkanlık  CEVAP
C) Çaresizlik – Yılgınlık
D) Tembellik – Ümitsizlik

4. Bir gün Hz. Peygamber ashabıyla birlikte otururlarken bir cenaze geçer. Hz. Muhammed (s.a.v.) hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Hz. Peygamber: “Olsun, o da bir can değil mi?” (Müslim,
Cenâiz, 81.) diyerek cevap verir.
Bu olay Hz. Peygamberin en çok hangi yönünü gösterir?
A) Sabrını
B) İnsanlara değer verdiğini  CEVAP
C) Danışarak iş yaptığını
D) Cesaretini

SAYFA 98 CEVAPLARI

5. Bir derneğin yetimlere yardım projesini öğrenen Emine, durumu sınıf arkadaşlarıyla paylaşır. Bir yetimin tüm ihtiyaçlarını bir yıl boyunca karşılayabileceklerini anlatır. Arkadaşları Emine’nin teklifini kabul eder. Emine, teklifin kabul edilmesinin mutluluğuyla evine gider.
Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Başkalarını da düşünmeliyiz.
B) Muhtaçlara yardım insanı mutlu eder.  CEVAP
C) Sadece yetimlere yardım etmek gerekir.
D) İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmalıyız.

6. “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” (Buhârî, Edeb, 27.)
Hadiste vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müminlerin kardeşliği  CEVAP
B) Müslümanların ibadetleri
C) İnsanların itaati
D) Müminlerin adaleti

C. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. (D  ) Değer; bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol, davranış şeklidir.
2. ( D ) Adalet, hayatın her alanında önemli bir değerdir.
3. ( Y  ) Hz. Peygamberin hicret arkadaşı olan sahabi Hz. Ömer’dir.
4. ( D ) Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiş değildir.
5. ( Y ) Özdenetim kişinin diğer insanları denetlemesi ve kontrol etmesidir.

SAYFA 99 CEVAPLARI

D. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(ölçülü – dürüstlük – yardımsever – kulluk – sevgi – müminler – ahlak – güzel –iyilik – güler yüzlülük –öz denetim- iman – ibadet – adalet – saygı)
1. “Sevdiğini ….ÖLÇÜLÜ...……. sev, belki bir gün düşmanın olur. Nefret ettiğinden de …..ÖLÇÜLÜ..…… nefret et, belki bir gün dostun olur.” (Tirmizî, Birr, 60.)
2. ..DÜRÜSTLÜK…………… insanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasıdır.
3. İnsanın Allah’a (c.c.) karşı en önemli sorumluluğu ……KULLUK..………………. tur.
4. İnsanlar haksızlığa uğradığında sorunlarının .ADALET.……………le çözülmesini ister.
5. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ...AHLAK………….. bakımından en güzel olanıdır.
6. ..GÜZEL…………. davranışların arttığı bir toplumda huzur ve güven ortamı oluşur.
7. Sizden biri kendisi için istediğini (Müslüman) kardeşi için de istemedikçe (gerçek anlamda) .İMAN…… etmiş olamaz.
8. “Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze …SAYGI……….. göstermeyen bizden değildir.” (Tirmizî, Birr, 15)
9. Hediyeleşmek aramızdaki …SEVGİ..………… bağını kuvvetlendirir.
10. …ÖZ DENETİM….……………….. sahibi insan davranışlarını kontrol edeR.

7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir