İbrahim suresinin mealini sınıfınızda okuyarak surede hangi konulara değinildiğini, sınıfta arkadaşlarınızla belirleyip aşağıya yazınız.

İbrahim suresinin mealini sınıfınızda okuyarak surede hangi konulara değinildiğini, sınıfta arkadaşlarınızla belirleyip aşağıya yazınız. İbrahim Suresi’nde geçen konular nelerdir? hangi konulardan behsedilmiştir kısaca yazdık.

İbrahim suresinin mealini sınıfınızda okuyarak surede hangi konulara değinildiğini, sınıfta arkadaşlarınızla belirleyip aşağıya yazınız.

Sûre Allah’ın varlığı ve birliği, vahiy, peygamberler, öldükten sonra dirilme ve sorgulanma gibi temel konulara değinmektedir.

Allah yolundan alıkoyanların kınanması, peygamberlerin görevleri, Hz. Mûsâ’nın peygamberliği ve kıssasından bazı kesitler, peygamberlere karşı olumsuz tavır takınanların başlarına gelen sıkıntılar, Allah’a güvenme ve itaat etmenin önemi, âhiret halleri, inkârcıların dünyadaki amellerinin değeri, âhirette şeytanın suçlulara karşı tavrı, orada müminlere verilen mükâfat, inkârcılara verilen ceza, Hz. İbrâhim’in duası, son olarak Kur’an’ın insanlığa gönderilmiş bir mesaj oluşu gibi konularda İbrahim Suresinde geçmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir