Yukarıdaki ayet ve hadis bize hangi mesajları vermektedir? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız.

Yukarıdaki ayet ve hadis bize hangi mesajları vermektedir? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız.  7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak  Bilgisi ders kitabı cevapları.

Yukarıdaki ayet ve hadis bize hangi mesajları vermektedir? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız.

“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Necm suresi, 39. ayet.
“Hiç kimse, kendi emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir…” Buhârî, Büyû, 15.

Yukarıdaki ayet ve hadis bize hangi mesajları vermektedir? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız.

İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Bunlar rızık, giyim, beslenm ve sağlık.

İnsana nimetleri veren Allah’tır fakat Allah rızkın kazanılmasını şarta bağlamıştır. Bu da çalışmaktır.

Bu ayet ve hadiste çalışmanın ve çalışarak rızık kazanmanın önemi anlatılarak Müslümanlara yol gösterilmiştir.

İnsan çalışarak Allah’ın rızkına ulaşabilir ve çalışıp kazanılan helal rızkın daha hayırlı olduğu belirtilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir