Yukarıdaki ayetlerde Hz. İsa (a.s.) hakkında ne gibi açıklamalar yer almaktadır.

Yukarıdaki ayetlerde Hz. İsa (a.s.) hakkında ne gibi açıklamalar yer almaktadır. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 7. sınıf Din KÜltürü ve Ahlak Bİlgisi ders kitabı cevaplar Kitabımızdaki bu ayetlerde Hz. İsa (a.s.) ile ilgili şu açıklamalar yer almaktadır.

Yukarıdaki ayetlerde Hz. İsa (a.s.) hakkında ne gibi açıklamalar yer almaktadır.

“ … Hâlbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler; (başkası ona benzer kılındığı için) şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler, bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta hiçbir bilgileri yoktur sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Nisâ suresi, 157-158. ayetler.)

İsrailoğulları Hz. İsa’nın (a.s.) karşı gelip onu öldürmek istediler. Bir kişi haça gerdiler ve öldürdüler. Ama öldürdükleri Hz. İsa değil, ona benzeyen bir kişiydi. Allah Hz. İsa’yı (a.s.) katına yükseltmiştir.

Kur’an-ı Kerîm’in açık ve kesin ifadesine göre Hz. İsa (a.s.) düşmanları tarafından çarmıha gerilerek öldürülmemiştir. Allah Teâlâ peygamberini onlardan korumuş, aralarından çıkarıp himayesine almış, nezdine yükseltmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir