7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 120 Cevapları Aydın Yayıncılık

Bu yazıda “7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 120 Cevapları Aydın Yayıncılık” sorusunun cevaplarını yazdık. Atomla ilgili teorileri ortaya atan bilim insanları aşağıda verilmiştir. Bu bilim insanlarının atom ile ilgili düşüncelerini noktalı alanlara yazınız.

7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 120 Cevapları Aydın Yayıncılık

Democritus

Maddeleri oluşturan en küçük taneciğe, bölünemez anlamına gelen “atomos” adını vermiştir.

John Dalton

Atom konusunda ilk bilimsel yaklaşımı yapan bilim insanıdır. Ona göre atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk
kürelere benzemektedir.

John Joseph Thomson

Atomun daha küçük parçalardan oluştuğunu bulmuştur. Atomu üzümlü kek modeli ile açıklamıştır. Bu modele
göre kek pozitif yükü, üzümler ise negatif yükleri simgeliyordu. Bu sayede atomun parçalanamaz fikrini ortadan kaldırmıştır

Niels Bohr

Elektronların çekirdeğin çevresinde istedikleri gibi dolaşamadığını, çekirdeğe belirli uzaklıklardaki katmanlarda dönebileceğini
söylemiştir.

Ernest Rutherford

Pozitif yüklere proton ismini verip aynı zamanda pozitif yüklerin bulunduğu yere de çekirdek ismini vermiştir. Bu model, Güneş
sistemine benzetilmektedir. Güneş, içi proton dolu çekirdeğe ve etrafında dönen gezegenler de elektronlara benzetilmiştir.

7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevaplarıAtom

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir