7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27, 28, 29 Cevapları Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27, 28, 29 Cevapları Kök Yayınları.  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27, 28, 29 CEVAPLARI .Kök Yayınları Sayfa 26’da yer alan cümlelerin eksik kelimelerini tamamladık ve Türkçe çevirilerini yazdık.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27, 28, 29 Cevapları Kök Yayınları

SAYFA 27 ÇEVİRİSİ

2. Listen to four people talking about their life. Match the people with photos.

1. Marco 2. David 3. Elaine 4. Janet

Speaking Talk to your friend about your daily routine. Use the
questions below to help you.

What do you do in your free time?
What sports are you interested in?
Do you exercise? How often do you exercise?

Writing
Write a few sentences about your daily routine.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Hayatları hakkında konuşan dört kişiyi dinleyin. İnsanları fotoğraflarla eşleştirin.

1. Marco 2. David 3. Elaine 4. Janet

Konuşma Günlük rutininiz hakkında arkadaşınızla konuşun. Kullan
size yardımcı olmak için aşağıdaki sorular.

Sen boş zamanlarında ne yaparsınız?
Hangi sporlarla ilgileniyorsunuz?
Egzersiz yapıyor musun? Ne sıklıkla egzersiz yaparsın?

YAZI
Günlük rutininiz hakkında birkaç cümle yazın. Örnek cümleler için TIKLA


SAYFA 28 ÇEVİRİSİ

Listen to the interview with Tom, a swimmer. Answer the questions.

1. How often does Tom train?
Tom trains three times a week.

2. Why does he train so hard?
because he wants to win a lot of medals.

3. Does he need any equipment for swimming?
Yes, He needs a swimsuit, swim cap, and swimming goggles

4. How often does he go jogging?
He goes jogging once or twice a week.

Time expressions: once a day / twice a week / three times a month
Example: I usually play basketball at weekends.
She goes swimming three times a week.
I visit my grandparents twice a month.

 

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Yüzücü Tom ile röportajı dinleyin. Soruları cevapla.

. Tom ne sıklıkla antrenman yapıyor?
Tom haftada üç kez antrenman yapıyor.

2. Neden bu kadar sıkı çalışıyor?
çünkü birçok madalya kazanmak istiyor.

3. Yüzmek için herhangi bir ekipmana ihtiyacı var mı?
Evet, mayo, bone ve yüzücü gözlüğüne ihtiyacı var.

4. Ne sıklıkla koşuya çıkar?
Haftada bir veya iki kez koşuya gidiyor.

Zaman ifadeleri: günde bir kez / haftada iki kez / ayda üç kez
Örnek: Genellikle hafta sonları basketbol oynarım.
Haftada üç kez yüzmeye gidiyor.
Büyükanne ve büyükbabamı ayda iki kez ziyaret ediyorum.


SAYFA 29 ÇEVİRİSİ

Speaking
Look at the photos and make questions. Then, ask your friend. Answer your friend’s questions.

How often do you wake up in the morning?
How often do you go jogging?
How often do you go to the cinema?
How often do you go to play games?
How often do you read books?

Writing
Now write about your friend. Use your friend’s answers to the questions in the previous activity.

e.g. My friend always wakes up early in the mornings. She never plays computer games.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Konuşuyorum
Fotoğraflara bakın ve sorular sorun. Ardından arkadaşınıza sorun. Arkadaşınızın sorularını yanıtlayın.

Sabah ne sıklıkla uyanıyorsunuz?
Ne sıklıkla koşarsın?
Ne kadar sıklıkla sinemaya gidersin?
Ne sıklıkla oyun oynamaya gidiyorsun?
Ne sıklıkla kitap okursun?

yazı
Şimdi arkadaşın hakkında yaz. Önceki aktivitede sorulara arkadaşınızın cevaplarını kullanın.

Örneğin. Arkadaşım her zaman sabahları erken kalkar. Asla bilgisayar oyunu oynamıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir