7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 132 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 134 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 134 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 134 Kök Yayınları

SAYFA 134 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Let’s do it!
Prepare a poster. Show the ways of protecting our environment. Then, present it to the class. e.g. We have to start using public transportation.

You’ll need:
Cardboard
A glue stick
Scissors
Photos / Pictures
Books, internet, etc.
You can also use
real materials
(plastic, newspaper,
paper, etc.)

Now it is time to do the activities in Let’s Practise More on pages 176-177.

Which words did you learn in this unit? Go to your visual dictionary and record them.

I can understand phrases and the highest frequency vocabulary about environment.
I can follow how a simple process is described in clear oral texts.
I can talk about obligations.
I can give simple instructions for a specific process.
I can give a simple description or presentation of a process.
I can identify specific information in various texts about environment.
I can write short, simple messages about environment.
I can write short description of a process.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Haydi Yapalım şunu!
Bir poster hazırlayın. Çevremizi korumanın yollarını gösterin. Daha sonra sınıfa sunun. Örneğin. Toplu taşımayı kullanmaya başlamalıyız.

İhtiyacın olacak:
Karton
bir tutkal çubuğu
Makas
Fotoğraflar / Resimler
Kitaplar, internet vb.
Ayrıca kullanabilirsin
gerçek malzemeler
(plastik, gazete,
kağıt vb.)

Şimdi, 176-177. sayfalardaki Daha Fazla Pratik Yapalım’daki etkinlikleri yapma zamanı.

Bu ünitede hangi kelimeleri öğrendiniz? Görsel sözlüğünüze gidin ve kaydedin.

Çevre ile ilgili ifadeleri ve en sık kullanılan kelimeleri anlayabilirim.
Açık sözlü metinlerde basit bir sürecin nasıl anlatıldığını takip edebilirim.
Yükümlülükler hakkında konuşabilirim.
Belirli bir süreç için basit talimatlar verebilirim.
Bir sürecin basit bir tanımını veya sunumunu yapabilirim.
Çevreyle ilgili çeşitli metinlerdeki belirli bilgileri tanımlayabilirim.
Çevre ile ilgili kısa, basit mesajlar yazabilirim.
Bir işlemin kısa bir tanımını yazabilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir