8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 111 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 111 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 9. ÜNİTE Sayfa 111 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 111 MEB Yayınları

Sayfa 111 Türkçe Çevirisi

Answer the following questions.
1. What does inventor mean?
A person who invented something
2 Who are the inventors you know?
Thomas Edison, Isaac Newton
3 Who are the women inventors you know?
Marie Curie

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Aşağıdaki soruları cevaplayın.
1. Mucit ne anlama geliyor?
Bir şey icat eden kişi
2 Tanıdığınız mucitler kimlerdir?
Thomas Edison, Isaac Newton
3 Tanıdığınız kadın mucitler kimlerdir?
Marie Curie


Listen to the recording. Circle the correct words.

Women Inventors in History
When we think about an inventor, we tell the names such as Edison, Graham Bell etc. What is their common feature? They are all males. However, there are also successful women inventors. They have
invented very important devices that make our lives easier. Here are some of them:

Josephine Cochrane: Dishwasher
Josephine was a rich / poor woman and liked inviting people for dinners. Her housemaid continuously washed / broke the valuable porcelains. Therefore, she got angry with her housemaid, then she decided to invent a machine to wash the dishes fast.
Moreover, it didn’t break the porcelains. She made / designed the first
dishwasher.

Dr. Grace Hopper: IBM Harvard Mark 1
Dr. Grace Hopper is known / famous as “mother of computer’’. After the World
War II, she searched to develop the first well-equipped computer named IBM Harvard Mark 1. She got several awards / prizes.

Rachel Zimmerman Brachman: “Blissymbol’’ Software
Rachel invented the “Blissymbol Printer’’ in 1984 when she was only 12 / 20 years
old. “Blissymbol Printer’’ makes the technology / communication easy for users with physical disabilities. The user chooses various Blissymbols to convey his or her thoughts, then the printer translates those images into the written text.

Dr. Patricia Bath: Laserphaco Probe
Dr. Patricia Bath was the first African-American female doctor receiving a patent for a medical purpose. She invented a medical tool/ device. It dissolves the cataract with a laser quickly / slowly and nearly painlessly. It is used internationally / nationally to cure the disease.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kaydı dinleyin. Doğru kelimeleri yuvarlak içine al.

Tarihte Kadın Mucitler
Bir mucit deyince aklımıza Edison, Graham Bell vb. isimleri söyleriz. Bunların ortak özelliği nedir? Hepsi erkek. Ancak başarılı kadın mucitler de var. Hayatımızı kolaylaştıran çok önemli cihazlar icat ettiler. Bunlardan bazıları:

Josephine Cochrane: Bulaşık makinesi
Josephine zengin/fakir bir kadındı ve insanları akşam yemeğine davet etmekten hoşlanırdı. Hizmetçisi sürekli olarak değerli porselenleri yıkar/kırardı. Bu nedenle, hizmetçisine kızdı, sonra bulaşıkları hızlı yıkamak için bir makine icat etmeye karar verdi.
Üstelik porselenleri de kırmadı. İlk bulaşık makinesini yaptı / tasarladı.

Dr. Grace Hopper: IBM Harvard Mark 1
Dr. Grace Hopper “bilgisayarın annesi” olarak bilinir/ünlüdür. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra IBM Harvard Mark 1 adlı ilk donanımlı bilgisayarı geliştirmek için araştırmalar yaptı. Birçok ödül/ödül aldı.

Rachel Zimmerman Brachman: “Blissymbol” Yazılımı
Rachel, “Blissymbol Yazıcısını” 1984 yılında henüz 12 / 20 yaşındayken icat etti. “Blissymbol Yazıcı”, fiziksel engelli kullanıcılar için teknolojiyi / iletişimi kolaylaştırıyor. Kullanıcı düşüncelerini iletmek için çeşitli Blissembolleri seçer, ardından yazıcı bu görüntüleri yazılı metne çevirir.

Dr. Patricia Banyosu: Laserphaco Probe
Patricia Bath, tıbbi bir amaç için patent alan ilk Afrikalı-Amerikalı kadın doktordu. Tıbbi bir alet/cihaz icat etti. Kataraktı lazerle hızlı/yavaş ve neredeyse ağrısız bir şekilde yok eder. Hastalığı tedavi etmek için uluslararası/ulusal olarak kullanılmaktadır.


Activity 3
Answer the following questions.
Work in pairs. Talk about scientific actions happening currently and in the past.

What was the scientific action in the past you know?
Marie Curie discovered the radium.

What about currently?
İlayda Şamilgil is doing some research about space at NASA.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Etkinlik 3
Aşağıdaki soruları cevaplayın.
Çiftler halinde çalışın. Şu anda ve geçmişte gerçekleşen bilimsel eylemler hakkında konuşun.

Geçmişte bildiğiniz bilimsel eylem neydi?

Marie Curie radyumu keşfetti.

Peki ya şu anda?
İlayda Şamilgil, NASA’da uzay konusunda araştırma yapıyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir