8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevapları Sayfa 101 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 101 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 101  8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. 9. ünite Türkçe çevirileri.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 101 Tutku Yayınları

SAYFA 101 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Look at the photos below. What’s she doing in the photos? Share your guesses.

2 Read the text below and answer the questions.

In July 1960, Jane Goodall traveled from England to Gombe, Tanzania and entered the world of wild chimpanzees bravely. She only had a notebook and a pair of binoculars. But with her patience and optimism, she won the trust of these shy creatures. She managed to open a window into their hearts and lives. She has spent all her life doing research about chimpanzees and protecting them.
Today, she is 83 years old, but she is traveling around the world more than 300 days a year.
She is giving conferences all over the world, giving lectures at different universities, talking on TV programs or talking to government officials, etc. Why? Because she wants to inform and encourage people to do their part to make the world a better place. “Every individual counts,” she says. “Every individual has a role to play. Every individual makes a difference.”

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Aşağıdaki fotoğraflara bakın. Fotoğraflarda ne yapıyor? Tahminlerinizi paylaşın.

2 Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1960 Temmuz’unda Jane Goodall, İngiltere’den Tanzanya’nın Gombe kentine gitti ve vahşi şempanzelerin dünyasına cesurca girdi. Sadece bir defteri ve bir çift dürbünü vardı. Ancak sabrı ve iyimserliği ile bu utangaç yaratıkların güvenini kazandı. Kalplerine ve hayatlarına bir pencere açmayı başardı. Tüm hayatını şempanzeler hakkında araştırma yaparak ve onları koruyarak geçirdi.
Bugün 83 yaşında ama yılda 300 günden fazla dünyayı dolaşıyor.
Dünyanın her yerinde konferanslar veriyor, farklı üniversitelerde ders veriyor, televizyon programlarında konuşuyor ya da devlet yetkilileriyle konuşuyor vs. Neden? Çünkü insanları bilgilendirmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için üzerlerine düşeni yapmaya teşvik etmek istiyor. “Her birey önemlidir” diyor. “Her bireyin oynaması gereken bir rolü vardır. Her birey bir fark yaratır.”


1. When did she start her studies about chimpanzees?
2. Where did she do her studies?
3. How many days a year is she traveling around the world?
4. Why does she want to inform and encourage people?

ANSWER
1. Spending time with the chimpanzees and make researches about them.

1. In July 1960
2. Gombe, Tanzania
3. More than 300 days a year
4. To make them do their part to make the wold a better place.

3 What are people doing to protect the animals and nature? Search the Internet, newspaper, science magazines, etc. for some good examples to inform your friends. Find some photos or videos and talk in the class.
Example: In this photo, university students are planting trees.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Şempanzelerle ilgili çalışmalarına ne zaman başladı?
2. Öğrenimini nerede yaptı?
3. Yılda kaç gün dünyayı dolaşıyor?
4. Neden insanları bilgilendirmek ve teşvik etmek istiyor?

CEVAP
1. Şempanzelerle vakit geçirmek ve onlar hakkında araştırma yapmak.

1. Temmuz 1960’ta
2. Gombe, Tanzanya
3. Yılda 300 günden fazla
4. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için üzerlerine düşeni yapmalarını sağlamak.

3 İnsanlar hayvanları ve doğayı korumak için neler yapıyor? Arkadaşlarınızı bilgilendirmek için bazı iyi örnekler için İnternette, gazetede, bilim dergilerinde vb. arama yapın. Birkaç fotoğraf veya video bulun ve sınıfta konuşun.
Örnek: Bu fotoğrafta üniversite öğrencileri ağaç dikiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir