8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 100 Tutku Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 109 Tutku Yayınları 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Tutku Yayınları Sayfa 100  8. sınıf İngilizce ders kitabı Tutku  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. 9. ünite Türkçe çevirileri.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 100 Tutku Yayınları

SAYFA 100 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Look at the photos below. What are they? What can they do? What can’t they do? Share your guesses with your friends.
They are robots. they can help in many ways.

2. 9.1 Listen and write the numbers of the robots in the order you hear.

3. 9.2 Listen again and answer the questions.

1. What’s the program about? Circle the correct one.
a. Different Types of Robots b. The Future of the Robots
c. The Dangers of the Robots
2. What’s the most advanced robot in the world?
3. What’s the strongest robot in the world?
4. Which robot can wrap an object like the human fingers?
5. How many words can PAPERO recognize?
6. How can AIBO inform you about your house when you are away?

ANSWER
1. a
2. ASIMO
3. HRP
4. HUBO
5. It can recognize 3000 words.
6. Takes a picture and informs you with an email

4 Search for a robot and write about it. Describe its features and write about what it can do.

Then make a short presentation about it. Use photos or videos to make your presentation interesting.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Aşağıdaki fotoğraflara bakın. Onlar neler? Ne yapabilirler? Ne yapamazlar? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Onlar robot. birçok yönden yardımcı olabilirler.

2. 9.1 Robotların numaralarını duyduğunuz sırayla dinleyin ve yazın.

3. 9.2 Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. Program ne hakkında? Doğru olanı yuvarlak içine alın.
a. Farklı Robot Türleri b. Robotların Geleceği
c. Robotların Tehlikeleri
2. Dünyanın en gelişmiş robotu nedir?
3. Dünyanın en güçlü robotu nedir?
4. Hangi robot insan parmakları gibi bir nesneyi sarabilir?
5. PAPERO kaç kelimeyi tanıyabilir?
6. AIBO, siz yokken eviniz hakkında size nasıl bilgi verebilir?

CEVAP
1 A
2. ASIMO
3. İHP
4. HUBO
5. 3000 kelimeyi tanıyabilir.
6. Bir fotoğraf çeker ve sizi bir e-posta ile bilgilendirir

4 Bir robot arayın ve onun hakkında yazın. Özelliklerini açıklayın ve neler yapabileceğini yazın.

Daha sonra bununla ilgili kısa bir sunum yapın. Sunumunuzu ilginç kılmak için fotoğraf veya video kullanın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir