7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 100 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 100 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 100  Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 7. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 100 Kök Yayınları

SAYFA 100 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Read the text quickly and choose the best title.
a) Science and Technology
b) How to Live a Healthy Life
c) The Future of the World

I’m Jasmine. I’m a student in secondary school. I have some concerns about the future of the world. I think there won’t be any green areas because people always cut trees and make buildings there. I don’t think we will get enough oxygen and fresh air. I guess pollution will increase and some animals will not survive. Pollution gives a lot of harm to the environment. Pollution poisons soils and waterways. It kills plants and animals.

I also have some hopes about the future of the world. I think technology will grow faster and it will make life easier. Scientists will discover and invent new things. I hope they’ll find cures for many diseases. People will live longer because they won’t die of diseases like cancer. People will start to live a healthy lifestyle. I hope people will eat healthy food, do more exercise and beat stress.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Metni hızlı bir şekilde okuyun ve en iyi başlığı seçin.
a) Bilim ve Teknoloji
b) Sağlıklı Bir Yaşam Nasıl Yaşanır
c) Dünyanın Geleceği

Ben Yasemin. Ben ortaokul öğrencisiyim. Dünyanın geleceği hakkında bazı endişelerim var. Bence yeşil alanlar olmayacak çünkü insanlar her zaman ağaçları kesip orada binalar yapıyorlar. Yeterli oksijen ve temiz hava alacağımızı sanmıyorum. Kirlilik artacak ve bazı hayvanlar hayatta kalamayacak. Kirlilik çevreye çok fazla zarar verir. Kirlilik toprakları ve su yollarını zehirler. Bitki ve hayvanları öldürür.

Ayrıca dünyanın geleceği hakkında da bazı umutlarım var. Bence teknoloji daha hızlı büyüyecek ve hayatı kolaylaştıracak. Bilim adamları yeni şeyler keşfedecek ve icat edecekler. Umarım birçok hastalık için tedavi bulurlar. İnsanlar daha uzun yaşayacaklar çünkü kanser gibi hastalıklardan ölmeyecekler. İnsanlar sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamaya başlayacaklar. Umarım insanlar sağlıklı yiyecekler yerler, daha fazla egzersiz yapar ve stresi yenerler.


2. What does Jasmine predict about the future of the world? Read the text again and complete the tables below. Write her positive and negative predictions.

Positive Predictions
Negative Predictions

Writing and Speaking
What are your predictions about the future of the world? What should we do to save the world? Work with a partner and prepare a poster. Present your poster to the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Yasemin dünyanın geleceği hakkında ne tahmin ediyor? Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki tabloları doldurun. Olumlu ve olumsuz tahminlerini yazın.

Olumlu Tahminler
Olumsuz Tahminler

Yazma ve konuşma
Dünyanın geleceği ile ilgili öngörüleriniz neler? Dünyayı kurtarmak için ne yapmalıyız? Bir partnerle çalışın ve poster hazırlayın. Posterlerinizi sınıfa sunun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.