7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 102, 103, 104 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 102, 103, 104 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 102, 103, 104  Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 7. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 102, 103, 104 Kök Yayınları

SAYFA 102 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Discuss the questions below with your partner.
a) Do you know any famous children? Who are they? Why are they famous?
b) Look at the photo. How old is he? Can you guess? Why is he famous?
2. Listen to the text about Ryan Wang. Will he play the piano in the future?
3. Listen to the text again. Number the sentences.

1. He will make a career in the film industry.
2. Ryan’s mother will help him with his dreams.
3. Ryan won’t stop playing the piano.
4. He started playing the piano at the age of four.
5. He will definitely achieve more success.

Speaking
Work in pairs. Imagine that you are interviewing Ryan Wang. Ask and answer more questions about his dreams for the future. Demonstrate your interview to your friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Aşağıdaki soruları eşinizle tartışın.
a) Ünlü çocuklar tanıyor musunuz? Onlar kim? Onlar neden Ünlüler?
b) Fotoğrafa bakın. Kaç yaşında? Tahmin edebilir misin? O neden ünlü?
2. Ryan Wang ile ilgili metni dinleyin. Gelecekte piyano çalacak mı?
3. Metni tekrar dinleyin. Cümleleri numaralandırın.

1. Film endüstrisinde kariyer yapacak.
2. Ryan’ın annesi rüyalarında ona yardım edecek.
3. Ryan piyano çalmayı bırakmaz.
4. Dört yaşında piyano çalmaya başladı.
5. Kesinlikle daha fazla başarı elde edecek.

Konuşuyorum
Çiftler halinde çalışın. Ryan Wang ile röportaj yaptığınızı düşünün. Gelecek için hayalleri hakkında daha fazla soru sorun ve cevaplayın. Röportajınızı arkadaşlarınıza gösterin.


SAYFA 102 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Roll the dice and move ahead. Look at the picture and make a prediction using ‘will/won’t’.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Zarları at ve ilerle. Resme bakın ve ‘Will / Will’ kullanarak bir tahmin yapın.


SAYFA 102 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Let’s do it!
Think about your expectations from the future. What are your dreams for the future? Write a letter about your dreams and expectations from the future. Read it to your friends.

Now it is time to do the activities in Let’s Practise More on pages 170-172.

Which words did you learn in this unit? Go to your visual dictionary and record them.

I can understand utterances about predictions and future events in simple oral texts.
I can talk about simple predictions.
I can report on simple predictions.
I can understand short and simple texts about predictions.
I can write pieces about predictions and future events.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Haydi Yapalım şunu!
Gelecekten beklentilerinizi düşünün. Gelecek için hayalleriniz neler? Gelecekten hayalleriniz ve beklentileriniz hakkında bir mektup yazın. Arkadaşlarınıza okuyun.

Şimdi 170-172. Sayfalardaki Daha Fazla Pratik Yapalım’daki etkinlikleri yapma zamanı.

Bu ünitede hangi kelimeleri öğrendin? Görsel sözlüğünüze gidin ve kaydedin.

Basit sözlü metinlerde tahminler ve gelecekteki olaylar hakkındaki ifadeleri anlayabilirim.
Basit tahminler hakkında konuşabilirim.
Basit tahminler hakkında rapor verebilirim.
Tahminlerle ilgili kısa ve basit metinleri anlayabilirim.
Tahminler ve gelecekteki olaylar hakkında yazılar yazabilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.