7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 114 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 114 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 114 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 8. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 114 Kök Yayınları

SAYFA 114 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Listen and complete the text with the words in the box.

Teacher : Look at the (1) MAP of our city. We have a big city. I have some questions for you. First, where should you go to see a (2)DOCTOR?
Danny : We should go to the hospital.
Bill : That’s right and we should go to the (3)chemist’s to buy medicine.
Teacher : Very good! Where should we go to report the burglary?
Danny : We should go to Mr. Pitt’s house.
Teacher : Who is Mr. Pitt?
Danny : He is our neighbour. He is a (4)POLICE OFFICER
Teacher : Ha ha! You should go to the (5)POLICE STATION to report the burglary. Where should you go to buy a magazine?
Bill: We should go to the (6)BOOKSTORE

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Metni kutudaki kelimelerle dinleyin ve tamamlayın.

Öğretmen: Şehrimizin (1) HARİTASINA bakın. Büyük bir şehrimiz var. sana bazı sorularım var. İlk olarak, (2) DOKTOR’u nerede görmelisiniz?
Danny: Hastaneye gitmeliyiz.
Bill: Bu doğru ve ilaç almak için (3) kimyacıya gitmeliyiz.
Öğretmen: Çok iyi! Hırsızlığı nereye bildirmeliyiz?
Danny: Bay Pitt’in evine gitmeliyiz.
Öğretmen: Bay Pitt kimdir?
Danny: O bizim komşumuz. Kendisi (4) POLİS MEMURU
Öğretmen: Ha ha! Hırsızlığı bildirmek için (5) POLİS İSTASYONUNA gitmelisiniz. Dergi satın almak için nereye gitmelisiniz?
Bill: (6) KİTAP’a gitmeliyiz


2. Read the text and answer the questions.

1. Where should you go to see a doctor?
2. Where should you go to buy medicine?
3. Where should you go to buy a magazine?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Nerede bir doktora görünmelisiniz?
2. İlaç almak için nereye gitmelisiniz?
3. Nereden dergi satın almalısınız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.