7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 116 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 116 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 116 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 8. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 116 Kök Yayınları

SAYFA 116 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Look at the photo below. Who is he? What do you know about him?
2. Read the text and answer the questions: What’s the building in the photo called? Who opened the new theatre?

SHAKESPEARE’S GLOBE
Shakespeare’s Globe is a reconstruction of the Globe Theatre. It’s in London. A company called ‘Lord Chamberlain’s Men’ built the original Globe Theatre in 1599. A fire destroyed the theatre in 1613. The English rebuilt the theatre in 1614 but it was closed in 1642. Sam Wanamaker wanted to build a globe theatre in a place close to the original location. It was called ‘Shakespeare’s Globe Theatre’. He opened it in 1997.

It has an enormous stage. There are lots of seats. There aren’t any spotlights and microphones. It has a backstage for the artists and the musicians. There is a bridge between the backstage and the modern lobby. There is a restaurant to enjoy local food. There is also a gift shop to buy presents. It is a popular building in London. You should go to Shakespeare’s Globe to see a real theatre.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Aşağıdaki fotoğrafa bakın. Kim o? Onun hakkında ne biliyorsun?
2. Metni okuyun ve soruları cevaplayın: Fotoğraftaki bina nedir? Yeni tiyatroyu kim açtı?

SHAKESPEARE’S GLOBE
Shakespeare’s Globe, Globe Theatre’ın rekonstrüksiyonudur. Londra’da. ‘Lord Chamberlain’s Men’ adlı bir şirket orijinal Globe Theatre’ı 1599’da inşa etti. Bir yangın 1613’te tiyatroyu tahrip etti. İngilizler tiyatroyu 1614’te yeniden inşa etti, ancak 1642’de kapatıldı. Sam Wanamaker yakın bir yerde bir dünya tiyatrosu inşa etmek istedi orijinal konumuna. Buna ‘Shakespeare’in Dünya Tiyatrosu’ deniyordu. 1997 yılında açtı.

Muazzam bir sahnesi var. Çok fazla koltuk var. Herhangi bir spot ışığı ve mikrofon yok. Sanatçılar ve müzisyenler için sahne arkasında. Kulis ve modern lobi arasında bir köprü var. Yerel yemeklerin tadını çıkarabileceğiniz bir restoran bulunmaktadır. Hediye almak için bir hediyelik eşya dükkanı da var. Londra’da popüler bir bina. Gerçek bir tiyatro görmek için Shakespeare’in Dünyasına gitmelisin.


3. Read the text again and match the sentences.
1. Shakespeare’s Globe is ……
2. A company called ‘Lord Chamberlain’s Men’ ……
3. The original theatre was ……
4. There aren’t any ……
5. There is ……
6. You should go to Shakespeare’s Globe ……

a. closed in 1642.
b. built the original theatre.
c. a gift shop to do some shopping.
d. to see a real theatre.
e. spotlights and microphones.
f. a theatre in London.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Metni tekrar okuyun ve cümleleri eşleştirin.
1. Shakespeare’in Küresi …
2. “Lord Chamberlain’nin Adamları” adlı bir şirket …
3. Orijinal tiyatro ……
4. Hiç yok ……
5. var ……
6. Shakespeare’in Küresine gitmelisin ……

a. 1642’de kapalı.
b. orijinal tiyatrosu inşa etti.
c. biraz alışveriş yapmak için bir hediyelik eşya dükkanı.
d. gerçek bir tiyatro görmek için.
e. spot ışıkları ve mikrofonlar.
f. Londra’da bir tiyatro.


Writing and Speaking
Choose a famous historical building in Turkey. Write about it. Describe it and give information about its history. Now, work in groups. Describe your building to the members in your group. Give information about it.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Yazma ve konuşma
Türkiye’de ünlü bir tarihi bina seçin. Onun hakkında yaz. Açıklayın ve tarihi hakkında bilgi verin. Şimdi gruplar halinde çalışın. Binanızı grubunuzdaki üyelere açıklayın. Bu konuda bilgi verin.

One Comment on “7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 116 Kök Yayınları”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.