7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 120 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 120 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 120 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 120 Kök Yayınları

SAYFA 120 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Listen & repeat.
threaten / pollute / global warming / increase / temperature / responsible / climate change / greenhouse effct / protect

1. Think of the previous discussion. Which environmental problem do you think is the most important?

2. Read the text and make a list of the serious environmental problems.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Tekrar dinle.
tehdit / kirletmek / küresel ısınma / artış / sıcaklık / sorumlu / iklim değişikliği / sera etkisi / korumak

1. Önceki tartışmayı düşünün. Sizce en önemli çevre sorunu hangisidir?

2. Metni okuyun ve ciddi çevre sorunlarının bir listesini yapın.


This is Our World!

The world is changing and the environment is changing. Humans give a lot of harm to the environment and those problems affect soil, water and air. Environmental problems also threaten human health.

Pollution is a very serious environmental problem. Industries, factories, car exhaust, gases and toxins pollute the environment. Global warming is another serious problem. There is an increase in the temperature of the oceans and the earth’s surface. This problem causes the melting of polar ice caps and the rise in sea levels.

Humans are responsible for global warming. Humans emit greenhouse gases and then these gases stay in the atmosphere and warm the climate. This is called ‘the greenhouse effect’ and it is very dangerous. Global warming also causes climate change.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dünya değişiyor ve çevre değişiyor. İnsanlar çevreye çok zarar veriyor ve bu sorunlar toprak, su ve havayı etkiliyor. Çevre sorunları da insan sağlığını tehdit etmektedir.

Kirlilik çok ciddi bir çevre sorunudur. Endüstriler, fabrikalar, araba egzozu, gazlar ve toksinler çevreyi kirletir. Küresel ısınma bir diğer ciddi sorundur. Okyanusların ve dünyanın yüzeyinin sıcaklığında bir artış var. Bu problem kutup buzullarının erimesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur.

Küresel ısınmadan insanlar sorumludur. İnsanlar sera gazları yayar ve sonra bu gazlar atmosferde kalır ve iklimi ısıtır. Buna ‘sera etkisi’ denir ve çok tehlikelidir. Küresel ısınma aynı zamanda iklim değişikliğine de neden olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir