7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 122-123 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 122-123 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 122-123 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 122-123 Kök Yayınları

SAYFA 122 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Match the words with the photos.
1 factory
2 ozone layer
3 deforestation
4 polar ice caps
5 pollution
6 soil
7 car exhaust

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Kelimeleri fotoğraflarla eşleştirin.
1 fabrika
2 ozon tabakası
3 ormansızlaşma
4 kutuplu buz örtüsü
5 kirlilik
6 toprak
7 araba egzozu


2. Complete the sentences. Use the words in the box.

threatens
pollute
greenhouse effect
global warming
increase temperature
responsible
climate change

1. Industries and factories ……………..the air.
2. There is a/an …………………………. in car use.
3. Pollution …………………………. human health seriously.
4. The normal body ……………………….. is 37oC.
5. ………… is a change in weather conditions.
6. …………………………. is an increase in the temperature of the oceans and Earth’s surface.
7. Humans are …………………………. for the environmental problems.
8. When greenhouse gases stay in the atmosphere, they warm the climate. This İs called …………………………. .

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Cümleleri tamamlayın. Kutudaki kelimeleri kullan.

tehdit
kirletmez
sera etkisi
küresel ısınma
sıcaklığı arttır
sorumluluk sahibi
iklim değişikliği

1. Sanayiler ve fabrikalar …………….. hava.
2. Araba kullanımında bir …………………………. vardır.
3. Kirlilik …………………………. insan sağlığı ciddidir.
4. Normal gövde ……………………….. 37oC’dir.
5. ………… hava koşullarında bir değişikliktir.
6. …………………………. okyanusların ve Dünya yüzeyinin sıcaklığındaki bir artıştır.
7. İnsanlar çevre sorunları için ………………………….
8. Sera gazları atmosferde kaldıklarında iklimi ısıtırlar. Buna …………………………. denir.


SAYFA 122 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Read the last paragraph of the reading text, ‘This is Our World’. What should we do for our environment? Work in pairs and think of different ways to save the environment.

2. Listen to the conversation about our environment and compare your answers. Discuss the things you do/don’t do to save the environment. Work in groups.

Listen & repeat.
waste / eco-friendly / take action / recycle / renewable / solar-wind Energy / efficient / balance / nature

3. Listen to the text again and tick the photos of the things you hear in the conversation.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

123
1. Okuma metninin son paragrafını okuyun, “Bu Bizim Dünyamız”. Çevremiz için ne yapmalıyız? Çiftler halinde çalışın ve çevreyi kurtarmak için farklı yollar düşünün.

2. Çevremiz hakkındaki konuşmayı dinleyin ve cevaplarınızı karşılaştırın. Çevreyi korumak için yaptığınız / yapmadığınız şeyleri tartışın. Gruplarla çalışmak.

Tekrar dinle.
atık / çevre dostu / harekete geçin / geri dönüşüm / yenilenebilir / güneş-rüzgar Enerji / verimli / denge / doğa

3. Metni tekrar dinleyin ve konuşmada duyduklarınızın fotoğraflarını işaretleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir