7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 124 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 124 MEB Yayınları. İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 10. Ünite Sayfa  124 çevirileri. İngilizce ders kitabının Türkçeye çevrilmiş hali ve Türkçesi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 124  MEB Yayınları

SAYFA 124 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Which planet(s) do you want to observe? Why?
Mars. Because there may be life on Mars.
Saturn. Because it has rings. It is interesting for me.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Hangi gezegeni/gezegenleri gözlemlemek istiyorsunuz? Neden?
Mars. Çünkü Mars’ta yaşam olabilir.
Satürn. Çünkü yüzükleri var. Benim için ilginç.


2. 10.3 Listen to the dialogue between Jason and his mother. What are they talking about? Circle the correct one.

A. Space Tourism (DOĞRU CEVAP)
B. A Comet
C. Life on Mars

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. 10.3 Jason ve annesi arasındaki diyaloğu dinleyin. Ne hakkında konuşuyorlar? Doğru olanı yuvarlak içine alın.

A. Uzay Turizmi (DOĞRU CEVAP)
B. Bir Kuyruklu Yıldız
C. Mars’ta Yaşam


3. 10.4 Listen again and write True (T) or False (F).
1. _ F__ Jason wants to be an astronaut.
2. _T__ Seven people travelled as space tourists.
3. _ F__ The space tourists didn’t pay any money.
4. _T__ People will stay in space hotels.
5. _F__ Jason’s mother wants to travel in space.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. 10.4 Tekrar dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
1. _ F__ Jason astronot olmak istiyor.
2. _T__ Yedi kişi uzay turisti olarak seyahat etti.
3. _ F__ Uzay turistleri hiç para ödemedi.
4. _T__ İnsanlar uzay otellerinde kalacak.
5. _F__ Jason’ın annesi uzayda seyahat etmek istiyor.


4. Imagine that you have enough money to become a space tourist.
Where do you want to see first? Why?

I would like to see Saturn. Because his rings are very interesting.
I would like to see Mars because I believe there is life there. I would also like to see NASA’s robot on the planet Mars.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Uzay turisti olmak için yeterli paranız olduğunu hayal edin.
İlk önce nerede görmek istersiniz? Neden?

Satürn’ü görmek isterdim. Çünkü yüzükleri çok ilginç.
Mars’ı görmek istiyorum çünkü orada yaşam olduğuna inanıyorum. NASA’nın robotunu Mars gezegeninde de görmek isterim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir