7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 20 Cevapları Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 20 Cevapları Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 20 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 1. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 20 Cevapları Kök Yayınları

SAYFA 20 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Who is your favourite author? What are his/her famous
works?
2. Read the text quickly. What is Mark Twain’s most popular work?

A 19th Century Masterpiece
Mark Twain is a worldwide famous 19th century American writer. Some of Twain’s most well-known works are novels such as The Prince and the Pauper, Life on the Mississippi and A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court. He is also famous for his short stories like The 1,000,000 Bank-Note and Lost in the Snow. But his most popular work is the novel named The Adventures of Tom Sawyer.

The Adventures of Tom Sawyer is a novel for both children and adults. It tells the adventures of a young boy called Tom. He lives in Missouri, a small town along the Mississippi River. He lives with her aunt, Polly, and his brother, Sid. Tom is generally mischievous but at the same time, he is smart, generous, and good-hearted. Sid is a hardworking and honest boy but he is sometimes a bit selfish. Tom is more outgoing than Sid. Tom’s best friend is Huckleberry Finn. He is very easy-going. Becky Thatcher is one of Tom’s friends too. She is beautiful, with long, blonde hair and blue eyes.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. En sevdiğiniz yazar kim? Ünlüleri neler
İşler?
2. Metni hızlı bir şekilde okuyun. Mark Twain’in en popüler eseri nedir?

19. Yüzyıl Başyapıtı
Mark Twain, dünyaca ünlü 19. yüzyıl Amerikalı bir yazardır. Twain’in en tanınmış eserlerinden bazıları, Kral Arthur’un Mahkemesinde Prens ve Papaz, Mississippi’de Yaşam ve A Connecticut Yankee gibi romanlardır. Ayrıca 1.000.000 Banknot ve Karda Kayıp gibi kısa öyküleriyle de ünlüdür. Ancak en popüler eseri Tom Sawyer’ın Maceraları adlı romandır.

Tom Sawyer’ın Maceraları hem çocuklar hem de yetişkinler için bir roman. Tom adında genç bir çocuğun maceralarını anlatıyor. Mississippi Nehri boyunca uzanan küçük bir kasaba olan Missouri’de yaşıyor. Teyzesi Polly ve kardeşi Sid ile birlikte yaşıyor. Tom genellikle yaramaz ama aynı zamanda akıllı, cömert ve iyi kalpli. Sid çalışkan ve dürüst bir çocuk ama bazen biraz bencil. Tom, Sid’den daha fazla giden. Tom’un en iyi arkadaşı Huckleberry Finn. Çok kolay gidiyor. Becky Thatcher da Tom’un arkadaşlarından biri. Uzun, sarı saçlı ve mavi gözlü güzeldir.


Read this masterpiece and learn more about Tom and his friends’ adventures!

3. Read the text and mark the sentences as True (T)
or False (F).
1. Mark Twain is famous all over the world. …T….
2. He is famous for only his short stories. …F….
3. Tom’s brother Sid always tells lies. …F….
4. Tom has a lot of friends. …F….
5. Becky has long, blonde hair and green eyes. …T….

Writing and Speaking
Prepare a poster about a famous novel/short story and its writer. Work with a partner and use visuals. Present your poster to the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Bu şaheseri okuyun ve Tom ve arkadaşlarının maceraları hakkında daha fazla bilgi edinin!

3. Metni okuyun ve cümleleri True (T) olarak işaretleyin
veya Yanlış (F).
1. Mark Twain tüm dünyada ünlüdür. … T ….
2. Sadece kısa öyküleriyle ünlüdür. … F ….
3. Tom’un kardeşi Sid hep yalan söyler. … F ….
4. Tom’un birçok arkadaşı var. … F ….
5. Becky uzun, sarı saçlı ve yeşil gözlü. … T ….

Yazma ve konuşma
Ünlü bir roman / kısa öykü ve yazarı hakkında bir poster hazırlayın. Bir iş ortağıyla çalışın ve görselleri kullanın. Posterlerinizi sınıfa sunun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir