7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 32, 34 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32, 34 Cevapları Kök Yayınları.  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32, 34 CEVAPLARI .Kök Yayınları Sayfa 26’da yer alan cümlelerin eksik kelimelerini tamamladık ve Türkçe çevirilerini yazdık.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32, 34 Cevapları Kök Yayınları

SAYFA 32 ÇEVİRİSİ

2. Read the text again and answer the questions.

1. How often does Maria visit her family?
Maria visits family once a month.

2. What does she do in the mornings?
She always wakes up early in the mornings and go jogging.

3. How often does she go swimming?
She goes swimming four times a week

4. Does Maria go on a diet?
No, she never go on a diet.

5. Is Maria’s team successful?
Yes, they usually play very well and win the matchs.

6. Why do the players go to the hospital?
Because they have injuries.

Speaking and Writing

Choose A or B. Work with your friend. Ask and answer questions.
Then, write about one of these sports people.

A
Sam a football player 10 medals train twice a day likes: watching movies / going skating

B
Lee a basketball player 12 medals train three times a week likes: playing computer games / reading books

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Maria ailesini ne sıklıkla ziyaret ediyor?
Maria ayda bir ailesini ziyaret eder.

2. Sabahları ne yapıyor?
Her zaman sabahları erken kalkar ve koşuya çıkar.

3. Ne sıklıkla yüzmeye gidiyor?
Haftada dört kez yüzmeye gidiyor

4. Maria diyet yapıyor mu?
Hayır, asla diyet yapmaz.

5. Maria’nın ekibi başarılı mı?
Evet, genellikle çok iyi oynuyorlar ve maçları kazanıyorlar.

6. Oyuncular neden hastaneye gider?
Çünkü yaraları var.

Konuşma ve yazma

A veya B’yi seçin. Arkadaşınızla çalışın. Soruları sor ve cevapla.
Ardından, bu sporculardan biri hakkında yazın.

Bir
Sam bir futbolcu günde iki kez 10 madalya treni seviyor: Film izlemek / paten kaymak

B
Lee bir basketbol oyuncusu Haftada üç kez 12 madalya antrenmanı yapıyor: bilgisayar oyunları oynamak / kitap okumak


SAYFA 34 ÇEVİRİSİ

Did you know… ?

1. Listen to Catherine talking about the Olympic Games. Do Turkish athletes achieve success in the Olympic Games?

2. Listen to the text again and correct the sentences.

1. The Olympic Games are usually popular all around the world.
The Olympic Games are always popular all around the world.

2. Athletes usually train twice a day before the Olympic Games.
Athletes usually train three times a day before the Olympic Games.

3. Turkish athletes don’t have any Olympic medals.
Turkish athletes have many medals

4. Nur Tatar has one Olympic medal in taekwondo.
Nur Tatar has two Olympic medal in taekwondo.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Biliyor musun… ?

1. Catherine’in Olimpiyat Oyunları hakkında konuşmasını dinleyin. Türk sporcular olimpiyat oyunlarında başarı elde ediyor mu?

2. Metni tekrar dinleyin ve cümleleri düzeltin.

1. Olimpiyat Oyunları genellikle tüm dünyada popülerdir.
Olimpiyat Oyunları tüm dünyada her zaman popülerdir.

2. Sporcular genellikle Olimpiyat Oyunlarından önce günde iki kez antrenman yaparlar.
Sporcular genellikle Olimpiyat Oyunlarından önce günde üç kez antrenman yaparlar.

3. Türk sporcuların olimpiyat madalyası yoktur.
Türk sporcuların çok madalyaları var

4. Nur Tatar’ın tekvandoda bir olimpiyat madalyası vardır.
Nur Tatar’ın tekvandoda iki olimpiyat madalyası var.


Speaking and Writing
Work in pairs. Imagine that a Turkish athlete participates in the Olympic Games and you are interviewing him/her. Write some questions about his/her daily routine. Then, ask and answer with your
partner. Demonstrate your interview to your friends.

How often do you practise?

I usually practise three times a day.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Konuşma ve yazma
İkili çalışın. Bir Türk sporcunun Olimpiyat Oyunlarına katıldığını ve onunla röportaj yaptığınızı hayal edin. Günlük rutini hakkında bazı sorular yazın. Sonra sor ve cevapla
ortak. Görüşmenizi arkadaşlarınıza gösterin.

Ne sıklıkla pratik yaparsın?

Genelde günde üç kez pratik yaparım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir