7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 38 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37, 38 Cevapları Kök Yayınları.  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa  37, 38 CEVAPLARI .Kök Yayınları Sayfa 26’da yer alan cümlelerin eksik kelimelerini tamamladık ve Türkçe çevirilerini yazdık.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Kök Yayınları

SAYFA 37 ÇEVİRİSİ

Biographies
Talking about past events (Making simple inquiries)
Telling the time, days and dates

Introduction

1. Look at the photos. Who are they? What do you know about
them?

2. What are they interested in? Who is your favourite scientist? Discuss with your partner

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Biyografiler
Geçmiş olaylar hakkında konuşmak (Basit sorgulamalar yapmak)
Saati, günleri ve tarihleri ​​söylemek

Giriş

1. Fotoğraflara bakın. Onlar kim? Ne hakkında bilmek istiyorsun
onları?

2. Neyle ilgileniyorlar? Favori bilim adamınız kim? Partnerinizle tartışın.


SAYFA 38 ÇEVİRİSİ

1. Look at the photo. What do you know about Albert Einstein? Is he a brilliant scientist?

Albert Einstein was born in Württemberg in 1879. In 1880, his family wanted to raise their children in Munich. They moved to Munich and Einstein grew up there. He was very different from other children. He wasn’t a brilliant student at elementary school.

He was not successful or hardworking. He was unhappy because he didn’t like grammar and the teachers forced him to learn. He had different interests. For example, he was interested in Science and Maths.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Fotoğrafa bakın. Albert Einstein hakkında ne biliyorsun? Harika bir bilim adamı mı?

Albert Einstein, 1879’da Württemberg’de doğdu. 1880’de ailesi çocuklarını Münih’te büyütmek istedi. Münih’e taşındılar ve Einstein orada büyüdü. Diğer çocuklardan çok farklıydı. İlkokulda parlak bir öğrenci değildi.

Başarılı ya da çalışkan değildi. Mutsuzdu çünkü grameri sevmiyordu ve öğretmenler onu öğrenmeye zorladı. Farklı ilgi alanları vardı. Örneğin, Fen ve Matematik ile ilgileniyordu.


He left school without a degree and moved to Milan and stayed there until 1895. He moved to Zurich to get a diploma. He wanted to be a teacher of mathematics and physics. He finished school and graduated in 1900. In 1903, he got married to his college mate. One year later, Einstein and his wife had two sons. In 1909, he became a professor for theoretical physics at the University of Zurich. He separated from his wife.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okulu diplomasız bıraktı ve Milano’ya taşındı ve 1895’e kadar orada kaldı. Diploma almak için Zürih’e taşındı. Matematik ve fizik öğretmeni olmak istiyordu. Okulu bitirdi ve 1900’de mezun oldu. 1903’te üniversite arkadaşıyla evlendi. Bir yıl sonra Einstein ve karısının iki oğlu oldu. 1909’da Zürih Üniversitesi’nde teorik fizik profesörü oldu. Karısından ayrıldı.


In 1919, he got married to Elsa Lowenthal. He was a brilliant mathematician and physician. He owned a special theory of relativity. During his life, he had lots of awards around the world because he achieved great success in science. In 1921, he received the Nobel Prize in Physics. His second wife, Elsa died in 1936. During the last years of his life, Einstein was alone. There was nobody with him. He died in Princeton in 1955.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1919’da Elsa Lowenthal ile evlendi. Harika bir matematikçi ve doktordu. Özel bir görelilik teorisine sahipti. Hayatı boyunca, bilimde büyük başarılar elde ettiği için dünya çapında pek çok ödülü vardı. 1921’de Nobel Fizik Ödülü’nü aldı. İkinci karısı Elsa 1936’da öldü. Hayatının son yıllarında Einstein yalnızdı. Yanında kimse yoktu. 1955’te Princeton’da öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir