7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 39-40 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32, 34 Cevapları Kök Yayınları.  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39-40 CEVAPLARI .Kök Yayınları Sayfa 26’da yer alan cümlelerin eksik kelimelerini tamamladık ve Türkçe çevirilerini yazdık.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39-40 Cevapları Kök Yayınları

SAYFA 39 ÇEVİRİSİ

2. Read the biography and match the titles with the paragraphs.
1. His Awards Around the World
2. Unhappy Years at School
3. An Important Career in Physics

3. Read the biography again and correct the sentences.
1. Einstein was born in Munich.
2. He was interested in grammar.
3. He stayed in Milan until 1900.
4. He wanted to be a scientist.
5. He got married to Elsa Löwenthal in 1903.
6. He graduated from the University of Zurich in 1909.
7. In 1921, his wife, Elsa died.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Biyografiyi okuyun ve başlıkları paragraflarla eşleştirin.
1. Dünya Çapındaki Ödülleri
2. Okulda Mutsuz Yıllar
3. Fizikte Önemli Bir Kariyer

3. Biyografiyi tekrar okuyun ve cümleleri düzeltin.
1. Einstein Münih’te doğdu.
2. Dilbilgisi ile ilgileniyordu.
3. 1900 yılına kadar Milano’da kaldı.
4. Bilim insanı olmak istiyordu.
5. 1903’te Elsa Löwenthal ile evlendi.
6. 1909’da Zürih Üniversitesi’nden mezun oldu.
7. 1921’de karısı Elsa öldü.


SAYFA 40 ÇEVİRİSİ

1. Complete the sentences.

award
owned
died
moved
brilliant
raise
graduated
alone

1. Ece studies hard to achieve great success in physics and to win a Nobel …Prize……………. .
2. During his school years, he was ….alone…………… .He didn’t have any friends.
3. Einstein ……grew up…………. in Munich and started his education there.
4. My sister was very …brilliant ……………. at school. She always got high marks.
5. At the end of the term, the school gave Bob a special …… award…………. for his efforts.
6. Nick was born in London in 1970 but ……moved…………. to Manchester when he was five.
7. My brother got his high school diploma and …..graduated………….. in 2015.
8. Atatürk was born in 1881 and he ….died…………… in 1938.
9.They started to live in Ankara and ……raised………….. their children there.
10. He was a very rich man. He ……owned…………. many big companies.

2. Listen to Jack talking about his friends. Write the correct names under the photos.
1. Tom 4. Jenny
2. Sue 5. Olivia
3. Catherine 6. Mark

Speaking
Talk to your partner. Describe your family members.

My brother is brilliant.
He gets high marks in school.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Cümleleri tamamlayın.

ödül
sahip olunan
öldü
etkilenmiş
parlak
artırmak
mezun
tek başına

1. Ece, fizikte büyük başarı elde etmek ve Nobel … Ödülü kazanmak için çok çalışıyor.
2. Okul yıllarında ….yalnızdı…………….. .Hiç arkadaşı yoktu.
3. Einstein ……Münih’te …….büyüdü ve eğitimine orada başladı.
4. Kız kardeşim okulda çok …mükemmeldi …………….. Her zaman yüksek notlar aldı.
5. Dönem sonunda okul, Bob’a çabaları için özel bir …… ödülü verdi.
6. Nick 1970 yılında Londra’da doğdu ama …… o beş yaşındayken Manchester’a …… taşındı.
7. Abim lise diplomasını aldı ve 2015 yılında …..mezun oldu.
8. Atatürk 1881’de doğdu ve 1938’de ….. vefat etti.
9.Ankara’da yaşamaya başladılar ve çocuklarını ……orada büyüttüler.
10. Çok zengin bir adamdı. O ………………….birçok büyük şirkete sahipti.

2. Jack’in arkadaşları hakkında konuşmasını dinleyin. Fotoğrafların altına doğru isimleri yazın.
1. Tom 4. Jenny
2. Dava 5. Olivia
3. Catherine 6. İşaret

Konuşuyorum
Partnerinizle konuşun. Aile üyelerinizi tanımlayın.

Kardeşim harika.
Okulda yüksek notlar alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir