7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 43-44 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43-44  Cevapları Kök Yayınları.  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43-44 CEVAPLARI .Kök Yayınları Sayfa 43-44  ‘da yer alan cümlelerin eksik kelimelerini tamamladık ve Türkçe çevirilerini yazdık. 3. ünite

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43-44 Cevapları Kök Yayınları

SAYFA 43 ÇEVİRİSİ

Mike is interviewing Robert Pattinson’s childhood friend on a radio programme. Listen, read and circle the right words.

Mike: Hello! Today, we have a friend of Robert Pattinson. Let’s
learn about Robert’s life. Welcome to our radio / TV programme, Tina.
Tina: Thanks for inviting me.
Mike: When was he born?
Tina: He was born in 1986 / 1988.
Mike: What was he like when he was a child?
Tina: He was so easy-going / outgoing and friendly. And he was so handsome.
Mike: He is still handsome.
Tina: Yes, he is.
Mike: Where did he grow up?
Tina: He grew up in London / New York. My house was next to his house.
Mike: Was he brilliant / hardworking?
Tina: Yes. He studied a lot to achieve success in acting /music.
Mike: He is very good at acting. He was very popular as Edward in
Twilight. Tina, thank you so much for everything.
Tina: You’re welcome. I am glad to be here.
Mike: Good bye!

Speaking and Writing
Work in pairs. Imagine that you are interviewing a friend of a celebrity. Write some questions about his/her life. Ask them to your friend. Demonstrate your radio programme to your friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Mike, Robert Pattinson’ın çocukluk arkadaşıyla bir radyo programında röportaj yapıyor. Dinleyin, okuyun ve doğru kelimeleri daire içine alın.

Mike: Merhaba! Bugün Robert Pattinson’ın bir arkadaşı var. Haydi
Robert’ın hayatı hakkında bilgi edinin. Radyo / TV programımıza hoş geldiniz, Tina.
Tina: Beni davet ettiğin için teşekkürler.
Mike: Ne zaman doğdu?
Tina: 1986 / 1988 doğumlu.
Mike: Çocukken nasıldı?
Tina: Çok uyumlu / giden ve arkadaş canlısıydı. Ve çok yakışıklıydı.
Mike: Hala yakışıklı.
Tina: Evet, öyle.
Mike: Nerede büyüdü?
Tina: Londra / New York’ta büyüdü. Benim evim onun evinin yanındaydı.
Mike: Zeki / çalışkan mıydı?
Tina: Evet. Oyunculukta/müzikte başarıya ulaşmak için çok çalıştı.
Mike: Oyunculukta çok iyi. Edward olarak çok popülerdi.
alacakaranlık Tina, her şey için çok teşekkür ederim.
Tina: Rica ederim. Burada olmaktan memnunum.
Mike: Görüşürüz!

Konuşma ve yazma
Çiftler halinde çalışın. Bir ünlünün bir arkadaşıyla röportaj yaptığınızı hayal edin. Hayatı hakkında bazı sorular yazın. Onları arkadaşına sor. Radyo programınızı arkadaşlarınıza gösterin.


SAYFA 44 ÇEVİRİSİ

1. Look at the photo and guess what it is about.

2. Listen and complete the sentences with the years in the box.

Ashley Cooper was born in California in (1)…..1978……………… . She was a brilliant student at school. She received a special award from her school in (2)….1990………………. . She wasn’t alone. She had lots of friends. She was outgoing. She liked helping old people. She wanted to be a doctor. She was a really hardworking person. She studied medicine and graduated in (3)……2002…………….. . She moved to New York in (4)……..2004…………… to work in a big hospital. She got married to Adam Taylor in (5)…….2007…………… and had two sons. She is one of the most famous doctors in New York now.

 

3. Read again and answer the questions.
1. Where was Ashley Cooper born?
2. What did she want to be?
3. Why did she move to New York?
4. How many children did she have?
ANSWER
1. Ashley Cooper was born in California.
2. She wanted to be a doctor.
3. She moved to New York to work in a big hospital.
4. She had two sons.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Fotoğrafa bakın ve ne hakkında olduğunu tahmin edin.

2. Kutuda yıllar olan cümleleri dinleyin ve tamamlayın.

Ashley Cooper, (1)…..1978……………… yılında California’da doğdu. Okulda parlak bir öğrenciydi. (2)….1990 yılında okulundan özel bir ödül aldı……………….. . Yalnız değildi. Bir sürü arkadaşı vardı. O giden biriydi. Yaşlı insanlara yardım etmeyi severdi. Doktor olmak istiyordu. Gerçekten çalışkan bir insandı. Tıp okudu ve mezun oldu (3)……2002…………….. . (4)……..2004…………….. yılında New York’a büyük bir hastanede çalışmak üzere taşındı. (5)…….2007…………….. yılında Adam Taylor ile evlendi ve iki oğlu oldu. O şimdi New York’taki en ünlü doktorlardan biri.

3. Tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Ashley Cooper nerede doğdu?
2. Ne olmak istedi?
3. Neden New York’a taşındı?
4. Kaç çocuğu oldu?
CEVAP
1. Ashley Cooper California’da doğdu.
2. Doktor olmak istiyordu.
3. Büyük bir hastanede çalışmak için New York’a taşındı.
4. İki oğlu vardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir