7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50  Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 3. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50 Bilim Kültür

SAYFA 50 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Write a short paragraph about the important events in a famous person’s life. Check the example.

Ludwig van Beethoven was born in 1770. He was a German composer and pianist. He moved to Vienna in his early 20s to study with Joseph Hayden. He gained a reputation as a virtuoso pianist very soon, but he began to lose his hearing. He became completely deaf when he was in his late twenties, but he continued to compose, conduct and perform. He died in 1827.

Choose a scientist or a historical figure, do research about his / her life and write a short biography about him/her as in the following example.

Mustafa Kemal was born in 1881 in Salonica. When he was 12, he joined a military school. Later on, he graduated from the military academy in İstanbul and established a great reputation by fighting against the Allies. He started a nationalist revolution and in 1923, Turkey became a secular republic. He was elected as the first president of the Turkish Republic. He died in 1938.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Ünlü bir kişinin hayatındaki önemli olaylar hakkında kısa bir paragraf yazın. Örneği kontrol edin.

Ludwig van Beethoven 1770 yılında doğdu. Alman besteci ve piyanistti. Joseph Hayden ile çalışmak için 20’li yaşlarının başında Viyana’ya taşındı. Çok yakında bir virtüöz piyanist olarak ün kazandı, ancak işitme duyusunu kaybetmeye başladı. Yirmili yaşlarının sonlarında tamamen sağır oldu, ancak beste yapmaya, yönetmeye ve icra etmeye devam etti. 1827’de öldü.

Bir bilim insanı veya tarihi bir şahsiyet seçin, hayatı hakkında araştırma yapın ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi onun hakkında kısa bir biyografi yazın.

Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik’te doğdu. 12 yaşındayken bir askeri okula girdi. Daha sonra İstanbul’daki Harp Okulu’ndan mezun oldu ve İtilaf Devletleri’ne karşı savaşarak büyük bir itibar kazandı. Milliyetçi bir devrim başlattı ve 1923’te Türkiye laik bir cumhuriyet oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. 1938’de öldü.

2 Comments on “7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50 Bilim Kültür”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir