7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 51-52 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 51-52 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 51-52 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 3. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 51-52 Bilim Kültür

SAYFA 51-52 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Do the puzzle.

A reward for winning a contest or competition.
To stop living, to pass away.
To go from one residence or location to another.
Being without anyone else.
Someone who has unusual and impressive intelligence.
To bring up children.
To receive a diploma.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Yapbozu yap.

Bir yarışmayı veya yarışmayı kazanmanın ödülü.
Yaşamayı durdurmak, ölmek.
Bir konuttan veya konumdan diğerine gitmek için.
Başkası olmadan olmak.
Sıra dışı ve etkileyici bir zekaya sahip biri.
Çocuk yetiştirmek için.
Diploma almak için.


SAYFA 52 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Write Bill’s biography using the keywords given below.

1- born / 1986 Bill ____.
He was born in 1986

2- grow up / Liverpool ____.
He grew up in Liverpool

3- study / chemistry ____ at university.
He studied chemistry.

4- graduate / 2008 ____.
He was graduated in 2008

5- move / London ____ in 2010.
He moved to London.

6- get married / Janet ____ in 2012.
He got married to Janet.

7- have / a son
He had a son.

Write a short paragraph about one of your family members. Use the words in the box to help you.

born
raise
die
graduate
study
grow up
get married

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Aşağıda verilen anahtar kelimeleri kullanarak Bill’in biyografisini yazın.

1- doğumlu / 1986 Bill ____.
1986 yılında doğdu

2- büyümek / Liverpool ____.
Liverpool’da büyüdü

3- üniversitede çalışma / kimya ____.
Kimya okudu.

4- yüksek lisans / 2008 ____.
2008 yılında mezun oldu

5- 2010’da hareket / Londra ____.
Londra’ya taşındı.

6- 2012 yılında evlenmek / Janet ____.
Janet’le evlendi.

7- var / bir oğlu var
Bir oğlu vardı.

Ailenizden biri hakkında kısa bir paragraf yazın. Size yardımcı olması için kutudaki kelimeleri kullanın.

doğmak
artırmak
ölmek
mezun olmak
ders çalışma
çıkmak
evlenmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir