7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 64 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 64 Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 64 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 4. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 64 Bilim Kültür

SAYFA 64 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Work in pairs. Read the given sentences and make suggestions. Use should / shouldn’t.

We should protect wildlife.
We shouldn’t buy pets from the pet shops.
We shouldn’t kill the animals for their fur.
We should feed the stray animals.
We shouldn’t destroy the animal habitats.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Çiftler halinde çalışın. Verilen cümleleri okuyun ve önerilerde bulunun. Kullanmalı / kullanmamalı.

Yaban hayatı korumalıyız.
Pet shoplardan evcil hayvan almamalıyız.
Hayvanları kürkleri için öldürmemeliyiz.
Sokak hayvanlarını beslemeliyiz.
Hayvanların yaşam alanlarını yok etmemeliyiz.


Read the sentences given below and put them in the correct place in the text.

Tigers are the largest members of the cat family…c……….(1). They also have very long tails. Tigers have beautiful black and orange striped fur, pointed ears and yellow eyes. Their eyes shine in the dark……a…….(2). Tigers live in Asia, in countries like India and Nepal. They live in either forests or mountains. They usually live near trees, so…d……….(3). In fact, tigers are endangered. This means there aren’t many tigers in the world. Sadly, people hunt them and kill them, because ……b……. (4). Tigers eat meat. They attack and hunt at night, because they can see very well in the dark. They eat large animals like deer. They can run very fast, but……e…….(5) to survive.

a. they can hide from danger
b. they want to take their beautiful fur
c. They can be one metre high and two or three metres long.
d. They also have both long claws and very sharp teeth.
e. they don’t always catch their prey

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Aşağıda verilen cümleleri okuyarak metinde doğru yere koyunuz.

Kaplanlar, kedi ailesinin en büyük üyeleridir…c……….(1). Ayrıca çok uzun kuyrukları vardır. Kaplanların güzel siyah ve turuncu çizgili kürkleri, sivri kulakları ve sarı gözleri vardır. Gözleri karanlıkta parlıyor……a…….(2). Kaplanlar Asya’da, Hindistan ve Nepal gibi ülkelerde yaşıyor. Ya ormanlarda ya da dağlarda yaşarlar. Genellikle ağaçların yanında yaşarlar, bu yüzden…d……….(3). Aslında, kaplanlar tehlikede. Bu, dünyada çok fazla kaplan olmadığı anlamına gelir. Ne yazık ki, insanlar onları avlar ve öldürür, çünkü ……b……. (4). Kaplanlar et yerler. Karanlıkta çok iyi gördükleri için geceleri saldırır ve avlanırlar. Geyik gibi büyük hayvanları yerler. Çok hızlı koşabilirler ama……e…….(5) hayatta kalmak için.

a. tehlikeden saklanabilirler
B. güzel kürklerini almak istiyorlar
C. Bir metre yüksekliğinde ve iki veya üç metre uzunluğunda olabilirler.
NS. Ayrıca hem uzun pençeleri hem de çok keskin dişleri vardır.
e. her zaman avlarını yakalamazlar


Now, write True (T) or False (F).

1. Tigers belong to the cat family. T
2. Some of them are ten metres long. F
3. Tigers have yellow eyes. T
4. Tigers are in danger of becoming extinct.T

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Şimdi Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

1. Kaplanlar kedi ailesine aittir. T
2. Bazıları on metre uzunluğundadır. F
3. Kaplanların sarı gözleri vardır. T
4. Kaplanların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir