7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 71 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 71 metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 71 Kök Yayınları

SAYFA 71 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Discuss the questions below with your friend.
a. How often do you watch TV? Do you watch too much TV?
b. What do you know about the disadvantages of watching too much TV?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Aşağıdaki soruları arkadaşınızla tartışın.
a. Ne sıklıkla televizyon izliyorsun? Çok fazla TV mi izliyorsun?
b. Çok fazla TV izlemenin dezavantajları hakkında ne biliyorsunuz?


2. Read the text. Which paragraph is about…
a. what you should do to have a better life? …3…..
b. the content of TV programmes? …2…..
c. the bad effects of TV on your health? ..1……

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Metni okuyun. Hangi paragraf …
a. daha iyi bir hayata sahip olmak için ne yapmalısın? … 3 …..
b. TV programlarının içeriği? … 2 …..
c. TV’nin sağlığınız üzerindeki kötü etkileri? ..1 ……


1. Watching television for hours is very harmful for your eyes. You can also have headaches. Watching too much TV makes you lazy. You watch TV for hours and you don’t do any physical activities. You don’t do exercise, walk, run or go outside to get some fresh air. You eat junk food and sit or lie down on a sofa for hours. These things make you lazy. It is also bad for your mental development. You don’t read much and you don’t improve your creativity and intelligence. Watching too much TV is not good for your social life. You don’t spend enough time with your family and friends.

2. An other problem is about TV programmes. Some of them aren’t good programmes. You don’t learn anything from them. There too many commercials on TV. You can see examples of bad behaviour and violence in those TV programmes and commercials.

3. You should limit the hours of watching TV for a healthy lifestyle. You should read, do exercise and get involved in outdoor activities. You should also socialise with your family and friends. These are all the good things you can do to have a healthy life.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Saatlerce televizyon izlemek gözleriniz için çok zararlıdır. Ayrıca baş ağrınız da olabilir. Çok fazla TV izlemek sizi tembelleştirir. Saatlerce televizyon izliyorsunuz ve fiziksel aktivite yapmıyorsunuz. Temiz hava almak için egzersiz yapmaz, yürümez, koşmaz veya dışarı çıkmazsınız. Abur cubur yiyorsunuz ve saatlerce kanepede oturuyor veya uzanıyorsunuz. Bunlar seni tembel yapar. Zihinsel gelişiminiz için de kötüdür. Çok okumuyorsunuz ve yaratıcılığınızı ve zekanızı geliştirmiyorsunuz. Çok fazla televizyon izlemek sosyal yaşamınız için iyi değil. Ailen ve arkadaşlarınla ​​yeterince vakit geçirmiyorsun.

2. Diğer bir sorun da TV programları ile ilgilidir. Bazıları iyi programlar değil. Onlardan hiçbir şey öğrenmiyorsun. Televizyonda çok fazla reklam var. Bu televizyon programlarında ve reklamlarda kötü davranış ve şiddet örneklerini görebilirsiniz.

3. Sağlıklı bir yaşam tarzı için TV izleme saatlerini sınırlamalısınız. Okumalı, egzersiz yapmalı ve açık hava etkinliklerine katılmalısınız. Ayrıca aileniz ve arkadaşlarınızla da sosyalleşmelisiniz. Sağlıklı bir yaşam sürmek için yapabileceğiniz tüm iyi şeyler bunlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir