7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 72, 73, 74 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 72, 73, 74 MEB Yayınları. İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 3. Ünite Sayfa 72, 73, 74 çevirileri. İngilizce ders kitabının Türkçeye çevrilmiş hali ve Türkçesi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 72, 73, 74 MEB Yayınları

SAYFA 72 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. What do you think about special days? Are they important for you?Why/Why not?
2. What do people do on the special days below? Find the expressions for each celebration. You can add more.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Özel günler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar sizin için önemli mi? Neden / Neden olmasın?
2. Aşağıdaki özel günlerde insanlar ne yapar? Her kutlama için ifadeleri bulun. Daha fazlasını ekleyebilirsiniz.


get a degree or a diploma
wrap presents
wear a costume
drink beverages
decorate the places
wear a cap
arrange music
invite guests
eat baklava
visit relatives

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

diploma veya diploma almak
hediye sarmak
kostüm giy
içecek içmek
yerleri dekore et
şapka tak
müzik düzenleme
Misafirleri davet et
baklava ye
akraba ziyareti


SAYFA 73 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Match the words and phrases with their defnition
invitation cards
guest list
fancy dresses
presents beverages

1. : the drinks
2. : names of guests
3. : short letters for guests
4. : gifts
5. : diferent costumes

4. Put the letters in the correct order and match them with the pictures.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Kelimeleri ve cümleleri tanımlarıyla eşleştirin
davetiye kartları
Misafir Listesi
güzel elbiseler
içecek sunar

1.: içecekler
2.: misafir isimleri
3.: misafirler için kısa mektuplar
4.: hediyeler
5.: farklı kostümler

4. Harfleri doğru sırayla yerleştirin ve resimlerle eşleştirin.


SAYFA 74 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

What kind of party did you attend last? Did you like it?
6.1 Paul and Amanda are preparing a surprise party. Read and
listen to the dialogue. What kind of party is it?

Paul: My brother is graduating from university next Sunday.
Amanda: Congratulations!
Paul: I want to organize a surprise graduation party for him, but it is a hard work.
Amanda: Don’t worry, I can help you. I’m really good at organizing parties.
Paul: Great! First, we should decorate the place. What do we need for decoration?
Amanda: We need a lot of balloons, confetti and some party hats. I can buy them.

Paul: Ok. Then, we should prepare a guest list.
Amanda: How many guests are coming to the party?
Paul: I don’t know but we should invite all his close friends.
Amanda: Next, we should prepare food and beverages.
Paul: Oh, we need to buy some juice and lots of crisps.
Amanda: My mum can make some cookies and a big cake.
Paul: Sounds good. Finally, we need music for the party. Do you have any music CDs?
Amanda: Oh, yeah! I have a few amazing CDs. I can bring them.
Paul: Thanks a lot, Amanda. Let’s meet tomorrow and start preparations.
Amanda: OK. See you!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

En son ne tür bir partiye katıldın? Beğendin mi?
6.1 Paul ve Amanda sürpriz bir parti hazırlıyorlar. Oku ve
diyaloğu dinleyiniz. Ne tür bir parti bu?

Paul: Kardeşim gelecek Pazar üniversiteden mezun oluyor.
Amanda: Tebrikler!
Paul: Onun için sürpriz bir mezuniyet partisi düzenlemek istiyorum, ama bu zor bir iş.
Amanda: Endişelenme, sana yardım edebilirim. Partileri organize etmede gerçekten çok iyiyim.
Paul: Harika! İlk olarak, yeri dekore etmeliyiz. Dekorasyon için neye ihtiyacımız var?
Amanda: Çok fazla balon, konfeti ve bazı parti şapkalarına ihtiyacımız var. Onları satın alabilirim.

Paul: Tamam. O zaman bir misafir listesi hazırlamalıyız.
Amanda: Partiye kaç konuk geliyor?
Paul: Bilmiyorum ama tüm yakın arkadaşlarını davet etmeliyiz.
Amanda: Sonra, yiyecek ve içecek hazırlamalıyız.
Paul: Ah, biraz meyve suyu ve bir sürü cips almamız gerekiyor.
Amanda: Annem biraz kurabiye ve büyük bir pasta yapabilir.
Paul: Kulağa hoş geliyor. Sonunda parti için müziğe ihtiyacımız var. Müzik CD’niz var mı?
Amanda: Ah, evet! Birkaç şaşırtıcı CD’im var. Onları getirebilirim.
Paul: Çok teşekkürler Amanda. Yarın buluşalım ve hazırlıklara başlayalım.
Amanda: Tamam. Görüşürüz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir