7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 72, 74 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 72, 74 metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 72, 74 Kök Yayınları

SAYFA 72 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Read the text again and answer the
questions.
1. What health problems do you have if you watch too much TV?
It is harmful to our eyes. We can have headaches and we can become overweight.

2. How does watching too much TV make you lazy?
When we watch TV for hours, we don’t do any physical
activities. We don’t do exercise, walk, run or go outside to get some fresh air. We eat junk food and sit or lie down on a sofa for hours. These things make you lazy.

3. What is the bad effect of watching too much TV on your social life?
We don’t spend enough time with your family and friends.

4. What should you do to have a healthy lifestyle?
You should limit the hours of watching TV for a healthy lifestyle. You should do exercise and get involved in outdoor activities. You should also socialise with your family and friends.

Writing and Speaking
Prepare a poster about the advantages and the disadvantages of watching TV. Work with a partner. Support your ideas with visuals. Write what you should/ shouldn’t do. Present your poster to the
class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Metni tekrar okuyun ve cevaplayın.
sorular.
1. Çok fazla televizyon izlerseniz ne gibi sağlık problemleriniz olur?
Gözlerimize zararlıdır. Başımız ağrıyor ve aşırı güçlüyüz.

2. Çok fazla TV izlemek sizi nasıl tembelleştirir?
Saatlerce televizyon izlediğimizde, fiziksel bir
faaliyetler. Temiz hava almak için egzersiz yapmayız, yürümeyiz, koşmayız veya dışarı çıkmayız. Abur cubur yiyoruz ve saatlerce kanepede oturuyor veya uzanıyoruz. Bunlar seni tembel yapar.

3. Çok fazla televizyon izlemenin sosyal hayatınıza kötü etkisi nedir?
Aileniz ve arkadaşlarınızla yeterince vakit geçirmiyoruz.

4. Sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmak için ne yapmalısınız?
Sağlıklı bir yaşam tarzı için TV izleme saatlerini sınırlamalısınız. Egzersiz yapmalı ve açık hava etkinliklerine katılmalısınız. Ayrıca aileniz ve arkadaşlarınızla da sosyalleşmelisiniz.

Yazma ve konuşma
TV izlemenin avantajları ve dezavantajları hakkında bir poster hazırlayın. Ortakla çalışmak. Fikirlerinizi görsellerle destekleyin. Ne yapmanız / yapmamanız gerektiğini yazın. 


SAYFA 74 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Look at the photos of the films. Which film is…?
…. a. an action film?
…. b. a fantasy film?
…. c. a science fiction film?
…. d. a love story?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Filmlerin fotoğraflarına bakın. Hangi film …?
..1 A. Aksiyon filmi?
..5 .. b. bir fantezi filmi?
..2 .. c. bir bilim kurgu filmi?
.4 … d. bir aşk hikayesi?


2. Listen to Brenda and Jason talking about famous films in the world. What types of films do they like?
Brenda likes love films. Joson likes action films.

Scream / Hunger Games / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / The Dark Knight / Romeo&Juliet

3. Listen again and write the name of the correct film.
1. Its director is Christopher Nolan.
The Dark Night

2. It’s one of Shakespeare’s famous plays.
Romeo&Juliet

3. There’s the book of that film with the same name.
Hunger Games

4. It’s about the adventures of some people in a fantastic world.
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

5. It’s a horror movie.
Scream

Scream / Hunger Games / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / The Dark Knight / Romeo&Juliet

Writing and Speaking
What type of films do you like most? (love stories, comedies,
horror films, action, science fiction films, etc.) Choose your favourite
movie and write about it. Think of these questions: When did you watch it? Who were the characters? What happened in the story?
Tell it to your friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Brenda ve Jason’ın dünyadaki ünlü filmler hakkında konuşmalarını dinleyin. Ne tür filmleri severler?
Brenda aşk filmlerini sever. Joson aksiyon filmlerini sever.

Çığlık / Açlık Oyunları / Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği / Kara Şövalye / Romeo ve Juliet

3. Tekrar dinleyin ve doğru filmin adını yazın.
1. Yönetmeni Christopher Nolan’dır.
Karanlık gece

2. Shakespeare’in ünlü oyunlarından biridir.
Romeo Juliet

3. O filmin aynı adlı kitabı var.
Açlık Oyunları

4. Fantastik bir dünyada bazı insanların maceraları hakkında.
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

5. Bu bir korku filmi.
Çığlık

Yazma ve konuşma
En çok ne tür filmleri seviyorsun? (aşk hikayeleri, komediler,
korku filmleri, aksiyon, bilim kurgu filmleri vb.) En beğendiğinizi seçin
film ve bunun hakkında yaz. Şu soruları düşünün: Ne zaman izlediniz? Karakterler kimdi? Hikayede ne oldu?
Bunu arkadaşlarınıza anlatın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir