7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 77, 78 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 77, 78 metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 77, 78 Kök Yayınları

SAYFA 77 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Complete the sentences using the words in the box. There is one extra word.
outgoing beautiful smart punctual plump selfish

1. Didem is so SMART . She understands and learns everything quickly.
2. Patrick is PLUMP . He should stop eating too much junk food.
3. My best friend is more OUTGOİNG than me; she has got a lot of friends.
4. Lee is a SELFISH person. He doesn’t like sharing and he only cares for himself.
5. Emma is very PUNCTUAL. She always comes to class on time.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Kutudaki kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayın. Fazladan bir kelime var.
giden güzel akıllı dakik tombul bencil

1. Didem çok AKILLI. Her şeyi çabuk anlar ve öğrenir.
2. Patrick ERKEK’tir. Çok fazla abur cubur yemeyi bırakmalı.
3. En iyi arkadaşım benden daha fazla GİDEN; onun bir çok arkadaşı var.
4. Lee, Bencil bir kişidir. Paylaşmaktan hoşlanmaz ve sadece kendine değer verir.
5. Emma çok ZARARLI. Her zaman sınıfa zamanında gelir.


2. Put the words into the correct order to make sentences. Use the correct form of the verbs.

1. outdoor activities / not like / my sister / . /
My sister does not like outdoor activities

2. you / how often / jogging / in the park / go / ? /
How often do you go jogging in the park?

3. wake up / in the mornings / early / my father / always / . /
My father always wake up early in the mornings

4. play / I / at weekends / football / usually /. /
I usually play football at weekends

5. swimming / three times a week / my mother / go / . /
My mother go swimming three times a week

3. Listen to the biography of famous scientist
5-8 Alexander Graham Bell and complete the sentences.

1. Alexander Graham Bell was born in Edinburg Scotland in 1847
2. He moved to London to live with grandfather
3. He was a brilliant person and he had a very interesting life.
4. He invented the telephone in 1876.
5. He won the award , the French Volta Prize and died in 1922.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Cümleler oluşturmak için kelimeleri doğru sıraya koyun. Fiillerin doğru biçimini kullanın.

1. açık hava etkinlikleri / sevmiyorum / kız kardeşim /. /
Kız kardeşim açık hava aktivitelerinden hoşlanmaz

2. siz / ne sıklıkla / jogging / parkta / git /? /
Parkta ne sıklıkla koşu yaparsınız?

3. uyanmak / sabahları / erken / babam / her zaman /. /
Babam her zaman sabahları erken kalkar

4. oyun / I / hafta sonları / futbol / genellikle /. /
Genellikle hafta sonları futbol oynarım

5. yüzme / haftada üç kez / annem / git /. /
Annem haftada üç kez yüzmeye gider

3. Ünlü bilim adamının biyografisini dinleyin
5-8 Alexander Graham Bell ve cümleleri tamamlayın.

1. Alexander Graham Bell, 1847’de Edinburg İskoçya’da doğdu
2. Büyükbabasıyla yaşamak için Londra’ya taşındı
3. Harika bir insandı ve çok ilginç bir hayatı vardı.
4. Telefonu 1876’da icat etti.
5. Ödülü, Fransız Volta Ödülü’nü kazandı ve 1922’de öldü.


SAYFA 78 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Read the text and complete the sentences.

In today’s world, many animals are in danger of becoming extinct because people hunt them for different reasons. People don’t protect their habitats or they harm the environment. We shouldn’t hunt and we should protect animals’ habitats. We should protect wildlife. Global warming is another reason for animal extinction. Again people cause global warming and it causes animal extinction. We should change our lifestyles and protect our world. We should protect forests and plant more trees. We should recycle and we shouldn’t waste energy and water. This is our world. Here is our habitat.

5. Think of your likes/dislikes, hobbies, favourite TV programmes, etc. Write about your preferences.

Ödevin cevabını ayrı bir sayfada yazdık. Sitemizden aratınız.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

4. Metni okuyun ve cümleleri tamamlayın.

Günümüz dünyasında, birçok hayvanın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır çünkü insanlar onları farklı nedenlerle avlamaktadır. İnsanlar yaşam alanlarını korumazlar veya çevreye zarar verirler. Avlanmamalı ve hayvanların yaşam alanlarını korumalıyız. Vahşi yaşamı korumalıyız. Küresel ısınma, hayvanların neslinin tükenmesinin bir başka nedenidir. Yine insanlar küresel ısınmaya neden oluyor ve bu da hayvanların yok olmasına neden oluyor. Yaşam tarzımızı değiştirmeli ve dünyamızı korumalıyız. Ormanları korumalı ve daha çok ağaç dikmeliyiz. Geri dönüştürmeliyiz ve enerji ve suyu israf etmemeliyiz. Bu bizim dünyamız. İşte yaşam alanımız.

5. Sevdiğiniz / beğenmediğiniz şeyleri, hobilerinizi, en sevdiğiniz TV programlarını vb. Düşünün. Tercihlerinizi yazın.

Ödevin cevabını ayrı bir sayfada yazdık. Sitemizden aratınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir