7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78, 79, 80, 81, 82 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78, 79, 80, 81, 82 MEB Yayınları. İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 3. Ünite Sayfa 78, 79, 80, 81, 82 çevirileri. İngilizce ders kitabının Türkçeye çevrilmiş hali ve Türkçesi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 78, 79, 80, 81, 82 MEB Yayınları

SAYFA 78 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. How do you get invitation for celebrations?

2. Kim received three messages from her friends. Read the messages
quickly. What are the messages about?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Kutlamalara nasıl davet edilirsiniz?

2. Kim arkadaşlarından üç mesaj aldı. Mesajları okuyun
hızlı bir şekilde. Mesajlar ne hakkında?


J a n e
Hello, Kim. How are you? I fnally fnished the university. I am organizing a party tomorrow evening. It’s at 6 o’clock at my place. I invited all my friends and relatives. There are a lot of guests. Can you help me with the preparations? Love you, bye!

 

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

J a n e
Merhaba Kim. Nasılsın? Üniversiteyi bitirdim. Yarın akşam parti düzenleyeceğim. Saat 6’da benim evimde. Tüm arkadaşlarımı ve akrabalarımı davet ettim. Çok sayıda misafir var. Hazırlıklar konusunda bana yardım edebilir misin? Seni seviyorum hoşça kal!


R o b
Kim, what’s up? Tomorrow, we are celebrating our wedding anniversary. We decided to have dinner with all our friends. The dinner is at 6 p.m. I defnitely want to see you there. Would you like to join us? If you can come, I can text you the details. Bye!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

R o b
Kim, ne oldu? Yarın, evlilik yıldönümümüzü kutluyoruz. Tüm arkadaşlarımızla akşam yemeği yemeye karar verdik. Akşam yemeği 18:00 Seni kesinlikle orada görmek istiyorum. Bize katılmak ister misin? Eğer gelebilirsen, sana detayları yazabilirim. Hoşçakal!


W i l m a
Hey, Kim! Oh, my god! I’m so excited. You are coming to my birthday
party tomorrow, right? It’s at 6 at my place. I have two dresses and I can’t decide. I really need your advice for my dress. I can’t wait for
the party. Hope to see you tomorrow. Bye for now.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

W i l m a
Hey, Kim! Aman Tanrım! Çok heyecanlıyım. Yarın doğum günü partime geliyorsun, değil mi? Benim evimde 6 yaşında. İki elbisem var ve karar veremiyorum. Elbisem için tavsiyene gerçekten ihtiyacım var. Partiyi bekleyemem. Umarım yarın görüşürüz. Şimdilik hoşçakal.


3. Read the messages again and answer the questions.
1. Who has a graduation party?
______________________________________.
2. Who did Jane invite to her party?
______________________________________.
3. What do Rob and his wife celebrate?
______________________________________.
4. Why does Wilma need advice?
______________________________________.
5. What time do the parties begin?
______________________________________.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Mesajları tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Kimin mezuniyet partisi var?
______________________________________.
2. Jane partisine kimi davet etti?
______________________________________.
3. Rob ve karısı neyi kutluyor?
______________________________________.
4. Wilma’nın neden tavsiyeye ihtiyacı var?
______________________________________.
5. Taraflar saat kaçta başlıyor?
______________________________________.

SAYFA 79 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

What do Jane, Rob and Wilma need for their organizations? Write
them in their boxes. You can use them more than once.

» a guest list
» a cake
» some cookies
» a lot of music CDs
» lots of beverages
» some confetti
» a dinner speech
» candles
» presents
» party hats
» invitation cards/message
» balloons

5. You want to invite your friends to your party. Work in groups of hhree. Read the role cards and make a dialogue.

Student A: Invite your friends.
Student B: Accept your friend’s invitation.
Student C: Refuse your friend’s invitation and give an excuse


TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Jane, Rob ve Wilma’nın örgütleri için neye ihtiyacı var? Yazmak
onları kutularında. Bunları bir kereden fazla kullanabilirsiniz.

” misafir listesi
” kek
” biraz kurabiye
»Bir sürü müzik CD’si
»Çok fazla içecek
»Biraz konfeti
»Bir akşam yemeği konuşması
»Mumlar
” hediyeler
” Parti şapkaları
»Davetiye kartları / mesaj
»Balonlar

5. Arkadaşlarınızı partinize davet etmek istiyorsunuz. Hhree grupları halinde çalışın. Rol kartlarını okuyun ve bir diyalog yapın.

Öğrenci A: Arkadaşlarınızı davet edin.
Öğrenci B: Arkadaşınızın davetini kabul edin.
Öğrenci C: Arkadaşınızın davetini reddedin ve bir bahane verin


SAYFA 80 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. What do we celebrate in our country? What do people from other
countries celebrate diferent from us?

2. Read Jason’s “Costume Party” invitation card and fnd the answers of these questions.

3.You want to celebrate a special day. Prepare an invitation card to invite Jason.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Ülkemizde neyi kutluyoruz? Başkalarından insanlar ne yapar
ülkeler bizden farklı kutlama?

2. Jason’ın “Kostüm Partisi” davetiye kartını okuyun ve bu soruların cevaplarını bulun.

3.Özel bir günü kutlamak istiyorsunuz. Jason’ı davet etmek için bir davetiye hazırlayın.


SAYFA 78 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Write special days you celebrate
(personal, religious or national).
» Choose one of them.
» Tell the class about it but don’t say
the name.
» Your friends will guess the day

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Kutladığınız özel günleri yazın
(kişisel, dini veya ulusal).
»Bunlardan birini seçin.
»Sınıfa anlatın ama söyleme
isim.
»Arkadaşlarınız günü tahmin edecek


SAYFA 78 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Follow the steps and organize a birthday party.
Present your plan to the class.

1. Find photos about the party
2.Stick them on a cardboard.
3.Prepare a list for needs, guests and food under the photos.
4.Prepare an invitation card for your party

Let’s Reflect! Now I can…

understand speech on suggestions, needs and quantities.
talk about sequences of actions, needs and quantities.
make suggestions.
understand texts about celebrations.
write invitation cards.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Adımları takip edin ve bir doğum günü partisi düzenleyin.
Planınızı sınıfa sunun.

1. Parti ile ilgili fotoğrafları bulun
2.Bir karton üzerine yapıştırın.
3.Fotoğrafların altındaki ihtiyaçlar, misafirler ve yiyecekler için bir liste hazırlayın.
4. Partiniz için bir davetiye hazırlayın

Yansıtalım! Şimdi yapabilirim…
  √
öneriler, ihtiyaçlar ve nicelikler üzerine konuşmayı anlayabilir.
eylem dizileri, ihtiyaçlar ve miktarlar hakkında konuşabilir.
önerilerde bulunun.
kutlamalar ile ilgili metinleri anlayabilir.
davetiye yazmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir