7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 8, 9 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 8, 9 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 8-9 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 1. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 8, 9 Kök Yayınları

SAYFA 8 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

What’s in the unit?
􀃌 Appearance and personality
􀃌 Describing characters/people
(Making simple inquiries)
􀃌 Making simple comparisons (Giving explanations/reasons)

Introduction
1. Look at the photos of people from different countries. Describe their physical appearances. (hair, eyes, etc.)
2. Choose a friend in your classroom. Describe your friend. Can your friends guess who he/she is?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Ünitede ne var?
􀃌 Görünüm ve kişilik
Characters Karakterleri / insanları tanımlama
(Basit araştırmalar yapmak)
Simple Basit karşılaştırmalar yapma (Açıklamalar / nedenler verme)

Giriş
1. Farklı ülkelerden insanların fotoğraflarına bakın. Fiziksel görünümlerini açıklayın. (saç, gözler vb.)
2. Sınıfınızdan bir arkadaş seçin. Arkadaşını tarif et. Arkadaşlarınız onun kim olduğunu tahmin edebilir mi?


1. Who is your favourite actor/actress? What does he/she look like? Tell your friends.
2. Look at the photos of the famous people. Match the photos with the paragraphs.

What are these famous people like?
You know all these famous people. You see them on television, in movies or TV shows. What do you know about them? Do you know their personalities? Let’s read and learn!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. En sevdiğiniz aktör / aktris kim? Neye benziyor? Arkadaşlarına söyle.
2. Ünlü kişilerin fotoğraflarına bakın. Fotoğrafları paragraflarla eşleştirin.

Bu ünlü insanlar neye benziyor?
Tüm bu ünlü insanları tanıyorsunuz. Onları televizyonda, filmlerde veya TV şovlarında görürsünüz. Onlar hakkında ne biliyorsun? Kişiliklerini biliyor musunuz? Hadi okuyalım ve öğrenelim!


SAYFA 9 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Jim Carrey is a Canadian actor. He has got a daughter and he spends a lot of time with her. The Truman Show, Liar Liar and The Mask are his most popular films. He is tall and handsome, with dark straight hair and brown eyes. Jim Carrey is also a screenwriter and musician. He loves painting and he is very good at it. He is a successful actor. He is very funny in his films. In real life, he is sometimes stubborn and doesn’t change his mind.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Jim Carrey Kanadalı bir aktör. Bir kızı var ve onunla çok zaman geçiriyor. Truman Show, Yalancı Yalancı ve Maske onun en popüler filmleri. Uzun boylu ve yakışıklı, koyu düz saçlı ve kahverengi gözlü. Jim Carrey aynı zamanda senarist ve müzisyen. Resim yapmayı sever ve bu konuda çok iyidir. Başarılı bir aktör. Filmlerinde çok komik. Gerçek hayatta bazen inatçıdır ve fikrini değiştirmez.


2. Charlize Theron is a South African actress. She is also a fashion model. She lives in Los Angeles. She is slim and beautiful, with blonde hair and green eyes. Charlize Theron is a generous actress. She spends money on women’s rights organisations and animals.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Charlize Theron Güney Afrikalı bir aktris. Aynı zamanda bir manken. Los Angeles’ta yaşıyor. Sarı saçlı ve yeşil gözlü, ince ve güzel. Charlize Theron cömert bir oyuncu. Kadın hakları örgütlerine ve hayvanlarına para harcıyor.


3. Tom Hanks is an American actor. He is also a film director. He is famous for his dramatic roles but in real life he is a funny person. He makes very funny jokes because he is very smart. Tom Hanks is tall and a little plump. He is a very outgoing person. He has many friends and he likes going out with them. His friends laugh at his jokes a lot. He has an interesting hobby. He collects typewriters from all over the world.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Tom Hanks Amerikalı bir aktör. Aynı zamanda bir film yönetmeni. Dramatik rolleri ile ünlüdür, ancak gerçek hayatta komik bir kişidir. Çok komik şakalar yapıyor çünkü çok akıllı. Tom Hanks uzun ve biraz dolgun. Çok giden bir insan. Birçok arkadaşı var ve onlarla dışarı çıkmayı seviyor. Arkadaşları şakalarına çok gülüyor. İlginç bir hobisi var. Dünyanın her yerinden daktilo toplar.


3. Read the text and answer the questions.

1. What is Jim Carrey like?
2. Is Jim Carrey handsome?
3. Where does Charlize Theron live?
4. What does Charlize Theron look like?
5. Is Charlize Theron a generous person? Why?
6. What does Tom Hanks do?
7. What is Tom Hanks like?
8. What are Jim Carrey’s and Tom Hanks’s hobbies?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Jim Carrey nasıl bir yer?
2. Jim Carrey yakışıklı mı?
3. Charlize Theron nerede yaşıyor
4. Charlize Theron neye benziyor?
5. Charlize Theron cömert bir insan mıdır? Neden?
6. Tom Hanks ne yapıyor?
7. Tom Hanks nasıl bir yer?
8. Jim Carrey ve Tom Hanks’ın hobileri nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir