7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 82, 83, 84 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 82, 83, 84 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 82, 83, 84  Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 82, 83, 84 Kök Yayınları

SAYFA 82 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Fill in the blanks with the words in the box.
1. I used some balloons and flowers to decorate the room for her birthday party.
2. Erdem started to work at a new school last week. I visited him to .congratulate. his new job.
3. My son wants a lot of presents for the .celebration of his eighteenth birthday.
4. On Saturday, my husband and I went out for the fifth anniversary. of our marriage.
5. Wait a second! Our guests are coming. I should go to meet them.
6. I’m very busy today. I’ve got some meetings to .attend.
7. I’m angry with you. You didn’t ..invite. me to your graduation celebration.
8. The host.. of the party was Kate. I thanked her for that great party before I left.
9. I should write .invitation cards. for my birthday party because I want all of my friends to come.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Boşlukları kutudaki kelimelerle doldurun.
1. Doğum günü partisi için odayı dekore etmek için bazı balonlar ve çiçekler kullandım.
2. Erdem geçen hafta yeni bir okulda çalışmaya başladı. Onu tebrik etmek için ziyaret ettim. yeni işi.
3. Oğlum onsekizinci yaş gününün kutlanması için bir sürü hediye istiyor.
4. Cumartesi günü, kocam ve ben beşinci yıldönümü için dışarı çıktık. bizim evlilik.
5. Bir saniye! Misafirlerimiz geliyor. Onlarla tanışmalıyım.
6. Bugün çok meşgulüm. .Attend ile bazı görüşmeler yaptım.
7. Sana kızgınım. Sen .. davet etmedin. beni mezuniyet kutlamanıza.
8. Partinin ev sahibi .. Kate’di. Gitmeden önce ona o büyük parti için teşekkür ettim.
9. Davet kartları yazmalıyım. çünkü bütün arkadaşlarımın gelmesini istiyorum.

SAYFA 83 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Listen and circle the correct word.
1. Kerry decorated / attended a graduation celebration in Brighton yesterday.
2. Paul invited / congratulated me for my new job.
3. We went out for dinner for the celebration / anniversary of our wedding celebration / anniversary.
4. I should prepare a host / guest list for my birthday party.
5. I need two / a lot of balloons to decorate my house.

Speaking
Work in pairs. Imagine that you’re organising a graduation celebration
for your cousin. Talk about what you need and what you should do for the preparation. You can take notes in the boxes to help you.

WHAT DO YOU NEED?
I need some balloons.

WHAT SHOULD YOU DO?
I should prepare a guest list.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Dinleyin ve doğru kelimeyi yuvarlak içine alın.
1. Kerry dün Brighton’da bir mezuniyet kutlaması yaptı / katıldı.
2. Paul beni yeni işim için davet etti / tebrik etti.
3. Biz düğün kutlama / yıldönümü kutlama / yıldönümü için akşam yemeği için dışarı çıktı.
4. Doğum günü partim için bir ev sahibi / konuk listesi hazırlamalıyım.
5. Evimi dekore etmek için iki / çok balon lazım.

Konuşuyorum
Çiftler halinde çalışın. Bir mezuniyet kutlaması düzenlediğinizi hayal edin
kuzenin için. İhtiyacınız olan şey ve hazırlık için ne yapmanız gerektiği hakkında konuşun. Size yardımcı olması için kutulardan notlar alabilirsiniz.

NEYE İHTİYACIN VAR?
Balonlara ihtiyacım var.

NE YAPMALISIN?
Konuk listesi hazırlamalıyım.

SAYFA 84 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Listen to the dial ogues and number the photos.
2. Listen to the dialogues again. Number the sentences.
1. That’s a a great graduation celebration.
2. Would you like some juice, Jenny?
3. I’m wrapping their present.
4. No, thanks. I am full.
5. I arranged the decoration.
6. I’ll get a sandwich.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Arama ogue’larını dinleyin ve fotoğrafları numaralandırın.
2. Diyalogları tekrar dinleyin. Cümleleri numaralandırın.
1. Bu harika bir mezuniyet kutlaması.
2. Meyve suyu ister misin, Jenny?
3. Onların hediyelerini sarım.
4. Hayır, teşekkürler. Ben doluyum.
5. Dekorasyonu ayarladım.
6. Bir sandviç alacağım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir