7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88, 90 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88, 90 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88, 90  Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88, 90 Kök Yayınları

SAYFA 88 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Listen to the phone conversation between Lisa and Josh. Where does Lisa have her party?

2. Listen again. Mark the sentences as True (T) or False (F).

1. Lisa has a graduation celebration.
2. The celebration is on Sunday night.
3. The hotel is near the post office.
4. Josh has a lot of fancy dresses.
5. Josh wants to go to the party.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Lisa ve Josh arasındaki telefon görüşmesini dinleyin. Lisa’nın partisi nerede?

2. Tekrar dinleyin. Cümleleri Doğru (T) veya Yanlış (F) olarak işaretleyin.

1. Lisa’nın mezuniyet kutlaması var.
2. Kutlama Pazar gecesi.
3. Otel postaneye yakındır.
4. Josh çok süslü elbiseler var.
5. Josh partiye gitmek istiyor.


3. Read and match the questions with the answers.

1. Would you like some biscuits? ……
2. What do you need for the party? ……
3. What should you do for the party preparation? ……

a. I need a lot of balloons.
b. We should decorate the garden.
c. No,thanks.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Soruları okuyun ve cevaplarla eşleştirin.

1. Bisküvi ister misiniz? ……
2. Parti için neye ihtiyacınız var? ……
3. Parti hazırlığı için ne yapmalısınız? ……

a. Çok fazla balona ihtiyacım var.
b. Bahçeyi dekore etmeliyiz.
c. Hayır teşekkürler.


Writing and Speaking
Write the steps to organise a graduation celebration.

First, you should prepare a guest list.
……………………………………………………………………………
Then, …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Finally,……………………………………………………………….

Imagine that your friend is organising a wedding anniversary celebration. You ask some questions to your friend to guide him/her to write the steps.
– When do you want to have the celebration?
– Where do you want to have the celebration?
– Who do you want to invite?
– What do the guests need?
– What should the guests do?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Yazma ve konuşma
Mezuniyet kutlaması düzenlemek için adımları yazın.

Öncelikle bir misafir listesi hazırlamalısınız.
………………………………………….. ……………………………….
Sonra, ………………………………………… ………………………
………………………………………….. ……………………………….
En sonunda,………………………………………… …………………….

Arkadaşınızın bir evlilik yıldönümü kutlaması düzenlediğini düşünün. Arkadaşınıza adımları yazması için rehberlik etmesi için bazı sorular sorarsınız.
– Kutlamayı ne zaman yapmak istiyorsun?
– Kutlamayı nerede yapmak istiyorsun?
– Kimi davet etmek istiyorsun?
– Konukların neye ihtiyacı var?
– Misafirler ne yapmalı?

SAYFA 90 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Look at the photos. What’s the text about? What’s
the woman’s job in the photo? Discuss in the class.
2. Read the text. Is it easy to be a celebration planner?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Fotoğraflara bakın. Metin ne hakkında? ne var
fotoğraftaki kadının işi? Sınıfta tartışın.
2. Metni okuyun. Kutlama planlayıcısı olmak kolay mı?


DO YOU WANT TO ORGANISE A CELEBRATION?
Nowadays, celebration planning is one of the trendiest jobs. We interviewed one of the most popular celebration planners, Catherine Smith last week. According to her, you should work hard to be a good celebration planner. You should plan everything in detail. You arrange details according to the people. For example, you need clowns, balloons, cotton candy machines or party games for a birthday party of a kid. But you need different things such as fancy dresses, smart decoration or more special food and beverages for a celebration for adults.

For a great celebration, first, you should know the host very well. Then, you should prepare a guest list together. Finally, you should find a place and decorate it. Both the host and the guests should enjoy the celebration. It is difficult to be a celebration planner. You can work day and night.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

KUTLAMA ORGANİZASYONU YAPMAK İSTER MİSİNİZ?
Günümüzde kutlama planlaması en önemli işlerden biridir. Geçen hafta en popüler kutlama planlayıcılarından Catherine Smith ile röportaj yaptık. Ona göre, iyi bir kutlama planlayıcısı olmak için çok çalışmalısınız. Her şeyi ayrıntılı olarak planlamalısınız. Ayrıntıları insanlara göre düzenlersiniz. Örneğin, bir çocuğun doğum günü partisi için palyaçolara, balonlara, pamuk şeker makinelerine veya parti oyunlarına ihtiyacınız var. Ancak yetişkinler için bir kutlama için süslü elbiseler, akıllı dekorasyon veya daha özel yiyecek ve içecekler gibi farklı şeylere ihtiyacınız var.

Harika bir kutlama için önce ev sahibini çok iyi tanımalısınız. Sonra birlikte bir misafir listesi hazırlamalısınız. Son olarak, bir yer bulmalı ve dekore etmelisiniz. Hem ev sahibi hem de konuklar kutlamanın tadını çıkarmalıdır. Bir kutlama planlayıcısı olmak zordur. Gece gündüz çalışabilirsiniz.


3. Read the text again. Match and make sentences.

…. 1. For a surprise party,
…. 2. To be a good celebration planner,
…. 3. For a kid’s birthday party,
…. 4. For a celebration for an adult,

a. you should plan everything in detail.
b. you need clowns and balloons.
c. you need more special food and beverages.
d. you should work secretly.

Writing and Speaking
Look at the example and write about other celebrations.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Metni tekrar okuyun. Eşleştirin ve cümleler kurun.

…. 1. Sürpriz bir parti için,
…. 2. İyi bir kutlama planlayıcısı olmak,
…. 3. Bir çocuğun doğum günü partisi için,
…. 4. Bir yetişkinin kutlaması için,

a. her şeyi ayrıntılı olarak planlamalısınız.
b. palyaçolara ve balonlara ihtiyacın var.
c. daha özel yiyecek ve içeceklere ihtiyacınız var.
d. gizlice çalışmalısın.

Yazma ve konuşma
Örneğe bakın ve diğer kutlamalar hakkında yazın.

SAYFA 91 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Imagine that you’re going to organise a birthday party. Prepare a list for needs, guests, and food. Then, prepare an invitation card.

Now it is time to do the activities in Let’s Practise More on pages 166-169.
Which words did you learn in this unit? Go to your visual dictionary and record them.

I can recognise utterances related to suggestions, needs and quantity of things.
I can talk about arrangements and sequences of actions.
I can make suggestions.
I can express needs and quantity.
I can understand texts about celebrations.
I can write invitation cards.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Bir doğum günü partisi düzenleyeceğinizi düşünün. İhtiyaçlar, misafirler ve yiyecek için bir liste hazırlayın. Ardından bir davetiye hazırlayın.

Şimdi 166-169. Sayfalardaki Daha Fazla Pratik Yapalım’daki etkinlikleri yapma zamanı.
Bu ünitede hangi kelimeleri öğrendin? Görsel sözlüğünüze gidin ve kaydedin.

Öneriler, ihtiyaçlar ve şeylerin miktarıyla ilgili sözleri tanıyabilirim.
Düzenlemeler ve eylem dizileri hakkında konuşabilirim.
Öneride bulunabilirim.
İhtiyaç ve miktarı ifade edebilirim.
Kutlamalarla ilgili metinleri anlayabiliyorum.
Davetiye yazabilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir