7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 128 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 128 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 128 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 128 Kök Yayınları

SAYFA 128 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Match the slogans with the photos.

1. Reuse, reduce, recycle. ..e.
2. Use renewable energy to renew your future. .c..
3. Save the Arctic. It’s their home. .b..
4. Time to stop climate change. Otherwise, it can change you. .a..
5. Protect our forests. They are our future. .d..

Writing and Speaking
Work in pairs. Organise a campaign for one of the environmental
problems. Write a slogan. Then, describe the problem and suggest
solutions. Draw pictures or find photos from the internet, magazines,
newspapers, etc. Present your campaign to the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Sloganları fotoğraflarla eşleştirin.

1. Yeniden kullanın, azaltın, geri dönüştürün. ..e.
2. Geleceğinizi yenilemek için yenilenebilir enerji kullanın. .c..
3. Kuzey Kutbu’nu kurtarın. Bu onların evi. .b..
4. İklim değişikliğini durdurma zamanı. Aksi takdirde sizi değiştirebilir. .a..
5. Ormanlarımızı koruyun. Onlar bizim geleceğimiz. .d..

Yazma ve konuşma
Çiftler halinde çalışın. Çevre sorunlarından biri için bir kampanya düzenleyin. Bir slogan yazın. Ardından, sorunu tanımlayın ve çözümler önerin. İnternetten, dergilerden, gazetelerden vb. resimler çizin veya fotoğraflar bulun. Kampanyanızı sınıfa sunun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.