7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 130 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 130 Kök Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 130 Kök Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 130 Kök Yayınları

SAYFA 130 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

World Cultures
1. Read the text. What is WWF?

1. It’s an international organisation. It works on environmental problems and supports environmental projects worldwide.

‘The World Wide Fund for Nature’ is an international organisation. It
works on environmental problems and supports environmental projects worldwide. This organisation has got over 5 million supporters in more than 100 countries. The main problems are endangered animals, pollution and climate change.

The giant panda is the symbol of WWF. This logo takes its name from a real panda called Chi Chi. The slogan of WWF is ‘For a Living Planet’. Endangered animals is one of the most important problems. 3079 animals and 2655 plants are endangered in the world. Hunting, climate change, pollution and destruction of forests cause this problem. For example, climate change is a very big threat to polar bears. Hunting and forest destruction is a threat to tigers. Pollution poisons soils and water and it kills plants and animals. WWF works to protect our nature and the environment. You can become a WWF member and help save our planet.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dünya Kültürleri
1. Metni okuyun. WWF nedir?

1. Uluslararası bir organizasyondur. Çevre sorunları üzerinde çalışır ve dünya çapında çevre projelerini destekler.

‘Dünya Çapında Doğa Fonu’ uluslararası bir organizasyondur. O
çevre sorunları üzerinde çalışır ve dünya çapında çevre projelerini destekler. Bu örgütün 100’den fazla ülkede 5 milyondan fazla destekçisi var. Başlıca sorunlar nesli tükenmekte olan hayvanlar, kirlilik ve iklim değişikliğidir.

Dev panda, WWF’nin sembolüdür. Bu logo, adını Chi Chi adlı gerçek bir pandadan alır. WWF’nin sloganı ‘Yaşayan Bir Gezegen İçin’dir. Nesli tükenmekte olan hayvanlar en önemli sorunlardan biridir. Dünyada 3079 hayvan ve 2655 bitki tehlikede. Avcılık, iklim değişikliği, kirlilik ve ormanların tahribi bu soruna neden oluyor. Örneğin, iklim değişikliği kutup ayıları için çok büyük bir tehdittir. Avcılık ve orman yıkımı kaplanlar için bir tehdittir. Kirlilik toprağı ve suyu zehirler, bitki ve hayvanları öldürür. WWF, doğamızı ve çevreyi korumak için çalışır. Bir WWF üyesi olabilir ve gezegenimizi kurtarmaya yardım edebilirsiniz.


2. Read the text again. Mark the sentences as True (T), False (F) or No İnformation (Nl).

1. WWF works to save our planet. T
2. The giant panda became extinct because of pollution. T
3. The logo of WWF is a tiger. F
4. Many animals and plants are in danger of becoming extinct. T
5. Hunting threatens polar bears. F
6. Pollution causes the death of plants and animals T

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Metni tekrar okuyun. Cümleleri Doğru (T), Yanlış (F) veya Bilgi Yok (Nl) olarak işaretleyin.

1. WWF gezegenimizi kurtarmak için çalışıyor. T
2. Dev panda kirlilik nedeniyle nesli tükendi. T
3. WWF’nin logosu bir kaplandır. F
4. Pek çok hayvan ve bitki neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. T
5. Avlanma, kutup ayılarını tehdit ediyor. F
6. Kirlilik bitki ve hayvanların ölümüne neden olur T

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.