7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 138 Bilim Kültür

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 138 Türkçe Çevirisi ve cevaplar Bilim Kültür Yayınları 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 138 Bilim Kültür Yayınları 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. 9. ünite Türkçe çevirisi ve cevapları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 138 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Bilim Kültür

SAYFA 138 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

GET READY!
a. What do we have to do for our environment?

We should not throw garbage into the environment.
We must protect nature.

b. Do you think everybody has responsibilities for our environment?

Yes, I do.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

HAZIRLANMAK!
a. Çevremiz için ne yapmalıyız?

Çevreye çöp atmamalıyız.
Doğayı korumalıyız.

b. Herkesin çevremize karşı sorumlulukları olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet.


VOCABULARY

1 Match the words with the pictures and write. One word is extra
pollution
temperature
wind energy
balance
global warming

ANSWER

1. temperature
2. global warming
3. wind energy
4. pollution

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

KELİME BİLGİSİ

1 Kelimeleri resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime ekstra
kirlilik
hava sıcaklığı
Rüzgar enerjisi
denge
küresel ısınma

CEVAP

1. sıcaklık
2. küresel ısınma
3. rüzgar enerjisi
4. kirlilik


2 Circle the words related to “environment”.
climate
grocery
nature
achieve
eco-friendly
recycle
graduate pollute
greenhouse

ANSWER
climate
pollute
recycle
eco-friendly

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2 “Çevre” ile ilgili kelimeleri daire içine alın.
iklim
Bakkal
doğa
başarmak
çevre dostu
geri dönüşüm
lisansüstü kirlilik
yeşil Ev

CEVAP
iklim
kirletmek
geri dönüşüm
çevre dostu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.