8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 60, 61 MEB Yayınları

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 60, 61 MEB Yayınları. 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi 5. ÜNİTE Sayfa 60, 61 8. sınıf İngilizce ders kitabı MEB yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 60, 61 MEB Yayınları

SAYFA 60 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Match the words/ phrases with the icons. Share them with your classmates.

1. account (s)
2. attachment (s)
3. web browser (s)
4. comment (s)
5. confirm
6. connection (s)
7. delete
8. download
9. log in/on
10. log out/off
11. reply
12. social networking site (s) (SNS)
13. upload

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kelimeleri / cümleleri simgelerle eşleştirin. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

1. hesap (lar)
2. ek (ler)
3. web tarayıcıları
4. yorum (lar)
5. onaylayın
6. bağlantı (lar)
7. sil
8. indir
9. oturum aç / aç
10. oturumu kapat / kapat
11. cevap
12. sosyal ağ siteleri (SNS)
13. yükle


Activity 1
Listen to the recording. Fill in the blanks with the words/ phrases above.

Fatih : The recent research shows that the usage of the Internet is increasing. It says that the aim of the Internet 1CONNECTION varies from person to person. The least usage is listening to the music with 63%. So, what do you use the Internet for?
Alan : Hmmm. I often use the Internet for 2 SOCIAL NETWORKING SITES I have 3 ACCOUNTS in different sites. I share photos and songs, 4 COMMENT on posts, check notifications, 5 CONFIRM friend requests and 6 REPLY messages. What about you?
Fatih : I am a subscriber of some science and technology blogs. I generally 7LOG IN and read articles in these blogs. I 8 DOWNLOAD some e-books and 9 UPLOAD some videos on them. I sometimes send e-mails with 10 ATTACHMENT to my friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Etkinlik
Kaydı dinleyin. Boşlukları yukarıdaki sözcükler / ifadelerle doldurun.

Fatih: Son araştırmalar İnternet kullanımının arttığını gösteriyor. İnternet 1CONNECTION’nun amacının kişiden kişiye değiştiğini söylüyor. En az kullanım% 63 ile müzik dinlemek. Peki interneti ne için kullanıyorsunuz?
Alan: Hmmm. İnternet’i sık sık 2 SOSYAL AĞ SİTESİ için kullanıyorum Farklı sitelerde 3 HESABIM var. Fotoğrafları ve şarkıları paylaşıyorum, gönderilerdeki 4 YORUM, bildirimleri kontrol ediyorum, 5 arkadaşlık isteğini ONAYLA ve 6 YANITLA mesajı. Ya sen?
Fatih: Bazı bilim ve teknoloji bloglarına aboneyim. Genelde 7LOG IN ve bu bloglardaki makaleleri okurum. I 8 Bazı e-kitapları İNDİRİN ve bunlara bazı videoları YÜKLEYİN. Bazen arkadaşlarıma 10 EKli e-posta gönderiyorum.


Activity 2
Work in pairs. Exchange information about the Internet.
What do you think about the Internet?

It’s necessary for everyone. We use it in every part of our life.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 2
İkili çalışın. İnternet hakkında bilgi alışverişi.
İnternet hakkında ne düşünüyorsun?

Herkes için gereklidir. Hayatımızın her alanında kullanıyoruz.


SAYFA 61 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Activity 1
Answer the following questions.

1 How do you connect to the Internet?
I connect the internet by computer

2 How often do you use the Internet?
I use the internet every day

3 Who uses the Internet in your family mostly?
I use the internet the most in my family.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Etkinlik
Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

1 İnternete nasıl bağlanırsınız?
İnternete bilgisayarla bağlanıyorum

2 İnternet’i ne sıklıkla kullanıyorsunuz?
İnterneti her gün kullanıyorum

3 Ailenizde interneti en çok kim kullanıyor?
Ailemde en çok interneti kullanıyorum.


Activity 2
Read the text. What are the names of the family members?

Internet Habits of Beyza’s Family
Everyone uses the Internet moderately in my family. I don’t think that there is an Internet addict in our house. The Internet is functional for each of us. For example, I check notifications and surf social networking sites. I play games with my friends. However, my favourite activity on the Internet is studying English and Spanish. My father, Salih, generally uses the Internet to check his e-mails.

He sometimes reads online news. Besides, he is fond of online shopping to buy equipment for fishing. My mother, Zeliha, usually uses the Internet for checking bank accounts. Also, she looks for new recipes and health cures. Finally, my elder brother, Buğra, is a high school student. He always browses articles about his lessons. In his free time, he often likes following foreign series to improve his English.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 2
Metni oku. Aile üyelerinin isimleri nelerdir?

Beyza Ailesinin İnternet Alışkanlıkları
Ailemde herkes interneti orta derecede kullanıyor. Evimizde internet bağımlısı olduğunu düşünmüyorum. İnternet her birimiz için işlevseldir. Örneğin, bildirimleri kontrol ediyorum ve sosyal ağ sitelerinde geziniyorum. Arkadaşlarımla oyun oynarım. Ancak, internetteki en sevdiğim aktivite İngilizce ve İspanyolca öğrenmek. Babam Salih e-postalarını kontrol etmek için genellikle interneti kullanıyor.

Bazen çevrimiçi haberleri okur. Ayrıca, balık tutmak için ekipman satın almak için çevrimiçi alışveriş yapmayı çok seviyor. Zeliha, annem banka hesaplarını kontrol etmek için genellikle interneti kullanıyor. Ayrıca yeni tarifler ve sağlık tedavileri arıyor. Nihayet ağabeyim Buğra lise öğrencisi. Her zaman dersleriyle ilgili makalelere göz atar. Boş zamanlarında İngilizcesini geliştirmek için sık sık yabancı dizileri takip etmeyi sever.


Activity 3
Read the text again. Tick ( ) the chart.
Beyza Salih Zeliha Buğra
1. practices language BEYZA
2. checks e-mails. SALİH
3. does research. BUĞRA
4. does online shopping. SALİH
5. surfs on the Internet for recipes and cures. ZELİHA
6. does online banking.ZELİHA
7. plays online games. BEYZA
8. watches series. BUĞRA

Activity 4
Work in pairs. Talk about the Internet habits in your family.

My mother uses the Internet for reading e-books. What about yours?

Hmmm, my mother uses the Internet for practising English.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Faaliyet 3
Metni tekrar okuyun. Grafiği işaretleyin ().
Beyza Salih Zeliha Buğra
1. BEYZA dilini uygular
2. e-postaları kontrol eder. SALİH
3. araştırma yapar. BUĞRA
4. Online alışveriş yapar. SALİH
5. Tarifler ve tedaviler için internette gezinir. ZELİHA
6. internet bankacılığı yapar.ZELİHA
7. çevrimiçi oyunlar oynar. BEYZA
8. serisi saatler. BUĞRA

Faaliyet 4
İkili çalışın. Ailenizdeki İnternet alışkanlıkları hakkında konuşun.

Annem e-kitap okumak için interneti kullanıyor. Ne senin hakkında?

Hmmm, annem İngilizce pratik yapmak için interneti kullanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir