Choose one of the endangered animals. Write about that animal. What should/shouldn’t we do to protect them? Discuss the suggestions in the class.

Choose one of the endangered animals. Write about that animal. What should/shouldn’t we do to protect them? Discuss the suggestions in the class. 7. sınıf İngilizce ders kitabı sorusunun cevabını ve Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

Choose one of the endangered animals. Write about that animal. What should/shouldn’t we do to protect them? Discuss the suggestions in the class.

Sorunun Türkçesi

Nesli tükenmekte olan hayvanlardan birini seçin. O hayvan hakkında yaz. Onları korumak için ne yapmalıyız/yapmamalıyız? Önerileri sınıfta tartışın.,

CEVAP

Giant Panda
There are about 2500 Pandas in our world.
They eat bamboo.
They have black and white fur.
Their height is about 1.5-1.9 meters.

We should save Giant Panda.
We should protect their home.
We should give bamboo to eat.
We shouldn’t hunt them.
We should make a movie about them.

TÜRKÇESİ

Dev Panda
Dünyamızda yaklaşık 2500 Panda var.
Bambu yerler.
Siyah beyaz kürkleri var.
Yükseklikleri yaklaşık 1.5-1.9 metredir.

Dev Panda’yı kurtarmalıyız.
Evlerini korumalıyız.
Bambu yemesi için vermeliyiz.
Onları avlamamalıyız.
Onlar hakkında bir film yapmalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir