Look at the biography card of Steve Jobs and write a short paragraph.

Look at the biography card of Steve Jobs and write a short paragraph. sorusunun cevabını kısaca İngilizce ve Türkçe çevirisi ilebirlikte yazdık. 7. sınıf İngilzice ders kitabı sorularının cevapları..

Look at the biography card of Steve Jobs and write a short paragraph.

STEVE JOBS
Birth: San Francisco, 1955
Appearance: Slim
Personality: Brilliant and honest
Marriage: Laurene Powell, 1991
Children: 4
Awards: PGA awards, 2002

PARAGRAF

Steve Jobs was born in 1955. He grew up in San Francisco. He was slim. He was a brilliant person at school and work. He was also an honest person. He got married to Laurene Powell in 1991. He had 4 children. He won the PGA awards in 2002

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Steve Jobs 1955’te doğdu. San Francisco’da büyüdü. O zayıftı. Okulda ve işte parlak bir insandı. Aynı zamanda dürüst bir insandı. 1991 yılında Laurene Powell ile evlendi. 4 çocuğu oldu. 2002 yılında PGA ödüllerini kazandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir