Which one do you want to watch? Why

Which one do you want to watch? Why. 7. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 61 sorunun cevabını kendinize göre cevaplayın. Cevap örneklerini aşağıda okuyabilirsiniz. Hangisini izlemek istersin? Neden

Which one do you want to watch? Why

Hangisini izlemek istersin? Neden?

a. commercial
b. quiz show
c. series
d. talk show
e. documantary
f. news

a. commercial 

I want to watch commercial.  Because I learn about the products.

Reklamları seyretmek isterim. Ürünler hakkında bilgi öğrenirim.

b. quiz show

I want to watch quiz show .I learn new information. I become a smart person.

Bilgi yarışmasını izlemek istiyorum. Yeni bilgiler öğreniyorum. Akıllı bir insan oluyorum.

c. series

I want to watch series. Because I have fun and excitement.

Çünkü eğlenirim ve heyecanlarım.

d. talk show

I want to watch talk show. Because  It is very nice to see and listen to famous people.

Talk show izlemek istiyorum. Çünkü ünlüleri görmek ve dinlemek çok güzel.

e. documantary
I want to watch documantary.  Because I learn interesting things.
Belgesel izlemek istiyorum. Çünkü ilginç şeyler öğreniyorum.
f. news

I want to watch news. Because I learn about the events in the world.

Çünkü dünyadaki olayları öğreniyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir