7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları ve Türkçe Çevirileri MEB Yayınları English Coursebook

SAYFA 15 CEVAPLAR VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Read the texts again and write T (True)/F (False) /NI (No Information). Correct the false statements.

1. Mary wears eyeglasses. FALSE
Mary doesn’t wear eye glasses.
2. Mary likes to be alone. FALSE
Mary doesn’t like to be on her own.
3. Carl’s classmates are shorter than him. NO INFORMATION
4. Mary, Carl and Rose are close friends. NO INFORMATION
5. Carl hasn’t got many friends. FALSE
Carl has got a lot of friends.
6. Rose is of medium height and plump. FALSE
Rose is tall and slim.
7. Rose comes to school on time. TRUE

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Metinleri tekrar okuyun ve T (Doğru)/F (Yanlış) /NI (Bilgi Yok) yazın. Yanlış beyanları düzeltin.

1. Mary gözlük takıyor. YANLIŞ
Mary gözlük takmıyor.
2. Mary yalnız kalmayı sever. YANLIŞ
Mary yalnız kalmayı sevmiyor.
3. Carl’ın sınıf arkadaşları ondan daha kısadır. BİLGİ YOK
4. Mary, Carl ve Rose yakın arkadaşlardır. BİLGİ YOK
5. Carl’ın çok fazla arkadaşı yok. YANLIŞ
Carl’ın bir sürü arkadaşı var.
6. Gül orta boylu ve dolgundur. YANLIŞ
Rose uzun ve incedir.
7. Rose okula zamanında geliyor. DOĞRU


KEEP IN MIND !

İzmir is larger than Bartın.
My cousin is slimmer than me.
Jack is taller than Will.
An elephant is heavier than a mouse.
A panda is lazier than a monkey.
Liz is more outgoing than Sally.
Irregular adjectives
good-better
bad-worse little-less
many/much-more far-farther/further
My English mark is better than my deskmate’s.
My uncle earns less money than my father.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

AKLINDA TUT !

İzmir Bartın’dan daha büyüktür.
Kuzenim benden daha zayıf.
Jack, Will’den daha uzundur.
Fil fareden daha ağırdır.
Bir panda maymundan daha tembeldir.
Liz, Sally’den daha dışa dönük.
Düzensiz sıfatlar
daha iyi
kötü-daha kötü biraz-daha az
çok/çok-daha uzak-daha uzak/daha ileri
İngilizce notum sıra arkadaşımınkinden daha iyi.
Amcam babamdan daha az para kazanıyor.


13. Write the comparative forms of the adjectives.

cute …..CUTTER…………….
smart ……..SMARTER………….
fat ………….FATTER……..
tidy …………..TIDER…….
generous ………..MORE GENEROUS……….
outgoing …………..MORE OUTGOING…….
bad-…WORSE…

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

13. Sıfatların karşılaştırmalı hallerini yazınız.

sevimli …..KESICI…………….
akıllı ……..DAHA AKILLI………………
şişman………….ŞİŞMAN……..
düzenli …….TIDER…….
cömert …….DAHA CÖMERT………..
Giden…………..DAHA FAZLA GİDEN……..
kötü… DAHA KÖTÜ…

Diğer sayfaların cevapları İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir