7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB  English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB  English Coursebook

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB  English Coursebook

SAYFA 19 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Read the text and write “Jenny” or “Carol”.

Hi, I’m Mark. I live in New York City. I have two sisters. Carol is 19 and Jenny is 16 years old. Jenny is sometimes late to school, but she is very clever. She is very good at science and technology. She also helps us with our homework. She is a shy girl. She prefers reading books and listening to music to going out with her friends. Carol is social and she has a lot of friends. She meets them after school. She is a funny girl and she always makes jokes. She is never late to school. Everybody loves her very much.

1. JENNY is younger than CAROL
2. CAROL is more punctual than JENNY
3. JENNY is smarter than CAROL
4. CAROL is more outgoing than JENNY
5. CAROL is more cheerful than JENNY

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Metni okuyun ve “Jenny” veya “Carol” yazın.

Merhaba, ben Mark. New York şehrinde yaşıyorum. İki kız kardeşim var. Carol 19, Jenny ise 16 yaşında. Jenny bazen okula geç kalıyor ama çok zeki. Bilim ve teknolojide çok iyidir. Ayrıca ödevlerimizde bize yardımcı oluyor. O utangaç bir kız. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmak yerine kitap okumayı ve müzik dinlemeyi tercih ediyor. Carol sosyal ve birçok arkadaşı var. Okuldan sonra onlarla tanışır. Komik bir kızdır ve her zaman şaka yapar. Okula asla geç kalmıyor. Herkes onu çok seviyor.

1. JENNY, CAROL’dan daha genç
2. CAROL, JENNY’den daha dakiktir
3. JENNY, CAROL’dan daha akıllı
4. CAROL, JENNY’den daha dışa dönük
5. CAROL, JENNY’den daha neşeli


4. Look at the pictures and make comparative statements.

ANSWER:
1.
Watson is older than Kim
Kim is younger than Watson.

2.
Clark is shorter than Lee
Lee is taller than Clark

3.
Scott is stronger than Allen.
Allen is weaker than Scott.

4.
The grasshopper is more hardworking than the ant.
The ant is lazier than the grasshopper.

5.
Paul is fatter than Jason
Jason is slimmer than Paul.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Resimlere bakın ve karşılaştırmalı açıklamalar yapın.

CEVAP:
1.
Watson Kim’den daha yaşlı
Kim Watson’dan daha genç.

2.
Clark Lee’den daha kısa
Lee Clark’tan daha uzun

3.
Scott Allen’dan daha güçlü.
Allen Scott’tan daha zayıf.

4.
Çekirge karıncadan daha çalışkandır.
Karınca çekirgeden daha tembeldir.

5.
Paul Jason’dan daha şişman
Jason Paul’dan daha zayıf.

Diğer sayfaların cevapları
İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir