7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları.  7. sınıf ders kitabı MEB Yayınları, Yazarları Arzu KESKİN OĞAN, Soner ÖZTÜRK kitabının sayfa 12 cevaplarını kısaca yazdık. Matematik ders kitabı cevapları sayfa 12…

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

Sayfa 27 Cevapları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıdaki ifadeleri gösteren tam sayıları verilen boşluklara yazınız.

• Hava sıcaklığının sıfırın altında 7°C olması …
• Hava sıcaklığının 25°C olması …
• Çağan’ın Kağan’a olan 20 TL borcu …
• Berra’nın Peri’den 5 TL alacaklı olması …
• Deniz seviyesinin 15 metre altı …
• Deniz seviyesinin 100 metre üstü … ile temsil edilir.—12

2) Aşağıdaki boşluklara “<”, “>” veya “=” sembollerinden uygun olanı yazınız.

a)  -7 … -2
b) 3……0
c) 8 … 8
ç) -6 … – 1
d) -111 … 110
e) -500 … 102

3) Aşağıdaki ifadeleri, bu ifadelere karşılık gelen değerlerle eşleştiriniz.

• En büyük negatif tam sayı: -1
• En küçük pozitif tam sayı :+1
• İki basamaklı en büyük negatif tam sayı : -10
• Rakamları farklı iki basamaklı en küçük negatif tam sayı :-987
• Rakamları farklı üç basamaklı en büyük negatif tam sayı :-102

4) Yandaki tablo bazı sıvıların donma noktalarını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Donma noktası en düşük olan sıvı hangisidir?

b) -40°C’ta donmuş olan sıvılar hangileridir?

c) -30°C’ta sıvı hâlde olan sıvılar hangileridir?

5) -16 tam sayısı ile +5 tam sayısı arasında kaç tane tam sayı vardır?

6) Sayı doğrusunda -3 noktasına 5 br uzaklıktaki noktaları bulunuz.

7) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a) |-9|= …
b) -36 = …
c) +7 = …
8) |□| < 7 olduğuna göre □ yerine yazılabilecek tam sayıları bulunuz.
9) Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini hesaplayınız.
a) 34 = …
b) 52 = …
c) 23 + 32 = …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir