7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları.  7. sınıf ders kitabı MEB Yayınları, Yazarları Arzu KESKİN OĞAN, Soner ÖZTÜRK kitabının sayfa 35 cevaplarını kısaca yazdık. Matematik ders kitabı cevapları sayfa 35..

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

3) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

a) (+5) – (+7) = -2

b) (-8) – (+13) = -21
c) (+9) – (-17) = +26
ç) (-48) – (-90) = -42
d) (-36) – (+25) = -61
e) (+53) – (-85) = +138

4) Yanda verilen görselde işlem sırasını takip ederek boşluklara gelmesi gereken sayıları bulunuz.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları
7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

(-7) – (-3) = (-4)
(+1) – (-5) = (+6)
(-4) – (+6) = (-10)

5) -18’den küçük en büyük tam sayıdan iki basamaklı en küçük negatif tam sayı çıkarılırsa sonuç kaç olur?

-18’den küçük en büyük tam sayı = -19
İki basamaklı en küçük negatif tam sayı = -99

(-19) – (-99) = +80

6) En büyük negatif tam sayıdan en küçük pozitif tam sayıyı çıkardığımızda sonuç kaç olur?

En büyük negatif tam sayı = (-1)
En küçük pozitif tam sayı = (+1)

(-1) – (+1) = (-2)

7) İki basamaklı birbirinden farklı üç tam sayının toplamı 210’dur. Bu sayılardan en büyüğü en fazla kaçtır?

İki basamaklı 3 farklı sayı seçelim : 99, 98 ve X olsun.
99 + 98 + X = 210
197 + X = 210
X = 210 – 197
X = 13

O zaman en büyük sayımız 99 olur.

8) İki basamaklı, birbirinden farklı iki tam sayının farkı en az kaç olur?

Şart olarak iki basamaklı ve birbirinden farklı iki tam sayı sunmuş. O zaman birini (-99), diğeri (+99) alalım. (En küçüğü seçmek için)

(-99) – (+99) = (-198) olur.

9) Yanda verilen bilgilere göre tungstenin erime sıcaklığı civanın erime sıcaklığından kaç °C fazladır?

Civa; termometre, barometre ve floresan lambalarda kullanılır. Doğada katı, sıvı, gaz hâlde bulunabilen civa, yaklaşık -39 °C’ta eriyen ve erime sıcaklığı en düşük metaldir.

Tungsten, gümüşümsü beyaz renkli bir metaldir. Özellikle ampul tellerinin üretiminde kullanılan tungsten, 3412 °C’ta eriyen ve erime sıcaklığı en yüksek metaldir.

3412 – (-39) = 3451 °C fazladır.

10) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yazınız.

a) -2 + 5 – 7 = -4
b) 8 – 6 – 9 = -7
c) -4 + 3 – 7 – 1 = -9
ç) -48 – 16 + 20 – 15 = -59
d) -34 – 17 – 40 – 12 = -103
e) 26 – 50 + 36 – 70 = -58

Diğer sayfaların cevaplarını gör 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir