7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39-40 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39-40 Cevapları MEB Yayınları.  7. sınıf ders kitabı MEB Yayınları, Yazarları Arzu KESKİN OĞAN, Soner ÖZTÜRK kitabının sayfa 39-40 cevaplarını kısaca yazdık. Matematik ders kitabı cevapları sayfa 39-40..

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 39-40 Cevapları MEB Yayınları

SAYFA 39

1) Aşağıda sayma pulları ile modellenen çarpma işlemlerini yazınız.

a) 3 x 4 = 12
b) 2 x 5 = 10

2) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını yazınız.

a) (-7) . (-9) = (+63)
b) (-11) . 6 = (-66)
c) (-1) . (-5) = (+5)
ç) 8 . (-12) = (-96)
d) (+14) . (+5) = 70
e) 7 . (-1) = (-7)

3) Aşağıdaki işlemlerde verilen ▲ ve ■ yerine gelmesi gereken tam sayıları bulunuz. ▲ . ■ işleminin sonucunu hesaplayınız.

a) 6 . (-3) = ▲
▲ = (-18)

b) (-2) . 2 . (-3) = ■
■ = (+12)

▲ . ■ = ?
(-18) . (+12) = (-216)

4) -5 ile -1 arasındaki tam sayıların çarpımlarını hesaplayınız.

(-4) . (-3) . (-2) = ?
(+12) . (-2) = (-24)

SAYFA 40

5) Aşağıdaki işlem tahtasında verilen çarpma işlemlerini tamamlayarak A, B, C, D’nin değerini bulunuz.

x-52-3
-210-46
3-156-9
4-208-12

A = 6
B = -12
C = -15
D = 6

6) Çarpımları 48 olan tam sayı çiftlerini yazınız.

1 . 48 = 48
2 . 24 = 48
3 . 16 = 48
. 12 = 48
6 . 8 = 48

(-1) . (-48) = 48
(-2) . (-24) = 48
(-3) . (-16) = 48
(-4) . (-12) = 48
(-6) . (-8) = 48

7) -49’dan küçük en büyük tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tam sayının çarpımını yazınız.

-49’dan küçük en büyük tam sayı = -50
İki basamaklı en büyük negatif tam sayı = -10 ‘dur.

(-50) . (-10) = +500

8) Sıcaklığın -10 °C olduğu bir bölgede yukarı doğru çıkıldıkça her 325 metrede sıcaklık 2 °C düşmektedir. Bu bölgede 6500 m yükseklikteki sıcaklığın kaç °C olacağını hesaplayınız.

6500 : 325 = 20
20 x 2 = 40 °C (yani -40 °C düşecek)
(-10) + (-40) = (-50) °C olacaktır.

6500 m yükseklikteki sıcaklık (-50) °C’dir.

Tam Sayılarla Çarpma İşleminin Özellikleri

1) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını hesaplayınız.

3 . (-2) = -6
(-2) . 3 = -6
Çarpma işlemindeki tam sayıların yerleri değiştirildiğinde sonuçta nasıl bir değişiklik olmaktadır?

Değişiklik olmaz.

Tam sayılarla çarpma işleminin değişme özelliği vardır.

2) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

(-3) . [(+5) . (-2)] = (-3) . (-10) = 30
[(-3) . (+5)] . (-2) = (-15) . (-2) = 30
Bu işlemlerin sonucuna göre ikiden fazla tam sayıyı çarparken farklı gruplandırma yapmanın sonuçlara etkisini yazınız.

Sonuç değişmez.

Bu duruma tam sayılarda çarpma işleminin “birleşme özelliği’’ vardır.

3) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

1 . (-5) = -5
(-5) . 1 = -5
1’in işlem sonuçlarına etkisini yazınız. (Etkisizdir)

Bir tam sayının 1 ile çarpımı sayının kendisidir. 1, çarpma işleminin etkisiz elemanıdır.

Diğer sayfaların cevaplarını gör 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir