7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55-56 Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55-56 Cevapları MEB Yayınları.  7. sınıf ders kitabı MEB Yayınları, Yazarları Arzu KESKİN OĞAN, Soner ÖZTÜRK kitabının sayfa 55-56 cevaplarını kısaca yazdık. Matematik ders kitabı cevapları sayfa 55-56.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55-56 Cevapları MEB Yayınları

1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1) Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını yazınız.

a) (+16) + (-2) = +14
b) -36 +(-14) = -50
c) (-27 ) + (+15) = -12
ç) (-20) +(-1) + (-4) = -25
d) 125 – (-21) = 146
e) (-13) – 4 = -17
f) (-416) – (-8) = -408
g) (-20) – (+61) = -81

2) Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını yazınız.

a) (-6) . (-2) = +12
b) 3 . (-4) = -12
c) (-7) . (-5) . 2 = +70
ç) (-20) . (-1) . (-4) = -80
d) 125 ÷ (-1) = -125
e) (-32) ÷ 4 = -8
f) 0 ÷ (-1) = 0
g) (+120) ÷ (-6) = -20

3) Aşağıdaki işlemlerde d yerine gelmesi gereken tam sayıları yazınız.

a) ☐ +(-15) = +30 –> ☐ = +40
b) 28 + ☐ = 0 –> ☐ = -28
c) ☐ + (-23) = +160 –> ☐ = +183
ç) (-2) + ☐ = -14 –> ☐ = -12
d) ☐ – (-21) = 127 –> ☐ = +106
e) 42 – ☐ = +17 –> ☐ = +25
f) (-100) – ☐ = (-125) –> ☐ = +25
g) ☐ – 15 = +33 –> ☐ = +48

4) Üç basamaklı en büyük negatif tam sayı; üç basamaklı, rakamları farklı en küçük negatif tam sayıdan kaç fazladır?

(-100) – (-987) = 887

5) En büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı en küçük negatif tam sayının çarpımı kaçtır?

(-1) . (-99) = 99

6) Bir sayıdan -5 çıkarılıp bulunan sonuca -4 eklenirse işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Sonuç, ilk sayıdan 9 eksiktir. B) Sonuç, ilk sayıdan 9 fazladır.
C) Sonuç, ilk sayıdan 1 eksiktir. D) Sonuç, ilk sayıdan 1 fazladır.

7) Bir şehirde kış günü hava sıcaklığı saat 18.00’de -2 C0 olarak ölçülüyor. Hava sıcaklığı saatte 2  düşerse saat 24.00’te kaç C0 olur?

A) -14 B) -12 C) -10 D) -8

6 . (-2) = -12
-12 – 2 = -14

8- Akın, şekildeki gibi puanlanmış hedef tahtasına 17 atış yapıyor. Negatif tam sayıların olduğu her bölgeye dörder ok, pozitif tam sayıların olduğu her bölgeye üçer ok isabet ettiriyor. Akın isabet ettirdiği her ok için o bölgedeki puanı aldığına göre toplam kaç puan kazanmıştır?

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20

(-8) . 4 + (-3) . (4) + 1 . 3 + 7 . 3 + 12 . 3
-32 – 12 + 3 + 21 + 36
-44 + 60
16

9- Aşağıda verilen görsele göre X + Y – Z işleminin sonucu kaçtır?

A) -6 B) 18 C) -24 D) -30

X + Y – Z
(-24) + (-12) – (-6)
-36 + 6
-30

10) Çarpımları -60 olan dört tam sayıdan ikisi +2 ve -5’tir. Buna göre diğer iki sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) -2 ve 5 B) -2 ve -3 C) +5 ve -1 D) -3 ve +2

(+2) . (-5) = -10
(-10) . (-2) . (-3)
(-10) . (+6)
-60

11) 79 . 99 ve 86 . 101 işlemlerini çarpma işleminin toplama veya çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak yapınız.

79 . (100 – 1) = 79 . 100 – 79 = 7821
86 . (100 + 1) = 86 . 100 + 86 = 8686

12) Aşağıdaki üslü sayıların değerlerini hesaplayınız.

a) 32 = 9
b) (-8)2 = 64
c) (-3)2 = 9
ç) (-5)2 = 25
d) -23 = -8
e) -72 = 49
f) (-1)5 = -1
g) -42 = 16
ğ) 14 = 1

13) Yandaki tabloda bazı kimyasal maddelerin donma noktaları verilmiştir. Bu maddeleri donma noktalarına göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

X    (-2) 6 –> -64
Y   (-2) 5–> -32
Z    22 –> -4

X < Y < Z

14) (-2)3 < ☐ < (-1)2 olduğuna göre 4 yerine gelebilecek tam sayıları yazınız?

-8 < ☐ < 1
☐ = -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0

Diğer sayfaların cevaplarını gör 7. sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir