7. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite Ülkemizde Nüfus Cevapları Ekoyay Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite Ülkemizde Nüfus Cevapları Ekoyay Yayınları konusunu kısaca yazdık. 3. ünitede yer alan soruların cevaplarını kısaca yazdık.

SAYFA 98

Fotoğraflarda görülen yerlerden hangisi yerleşmek için daha çok tercih edilir? Neden?

Sapanca Gölü, Sakarya’da yaşamak isterdim. Çünkü burada iklim daha güzel. Su kaynaklarının olduğu yerler verimlidir. Yiyecek şeyler bulmak daha kolay olur.

Şemada yer alan faktörlerden hangileri yaşadığınız yere yerleşmenizde daha etkilidir?

Yaşadığını yere göre cevaplayınız.

Örneğin İSTANBUL için; Sanayi ve teknolojinin geliştiği yer olmasıdır.

SAYFA 99

Yukarıdaki haritada nüfusun yoğun olduğu yere bir örnek de siz veriniz.

New York. Sanayi ve ticaretin gelişmesi, denize kıyısı olması, iklim şartları nüfus yoğunluğunu arttırmıştır.

SAYFA 100

Mekke doğal özellikleri ile yerleşime uygun mudur? Neden?

Uygun değildir. Çünkü çok sıcak bir iklimi vardır.

Mekke’yi önemli bir yerleşim yeri yapan başlıca özelliği nedir? Açıklayınız?

Kutsal ve tarihi bir yer olması özelliği etkili olmuştur.

SAYFA 101

Fotoğraflardan hareketle Tokyo’nun hangi özelliği ya da özelliklerinin insanların buraya yerleşmesinde etkili
olduğu söylenebilir?

Ticaret merkezi olması, Sanayi ve teknolojinin geliştiği bir yer olması etkili kılmıştır

SAYFA 102

Kudüs şehri ile ilgili araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak tabloda verilen ifadelerden doğru olanların yanına “√” işareti koyunuz. Kudüs’ün yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedenlerini “Nedenler” bölümüne yazınız

1 Müslümanlarca, Yahudilerce ve Hristiyanlarca kutsal sayılan yerlerdendir.
2 Birinci Dünya Savaşı’na kadar Kudüs’ün yönetimi Osmanlı Devleti’ndeydi.
3 Deniz turizmi yaygındır.
4 İnanç turizmi yaygındır.
5 Sanayi ve ticaret gelişmiştir.
6 Denizden yüksekliği 1.500 metrenin üstündedir.
7 Nüfusu çevre şehirlere göre oldukça azdır.
8 Nüfusu genel olarak Filistinlilerden ve İsraillilerden oluşur.
9 Müslümanlarca kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa bu şehirdedir.
10 Dünyanın en eski kentlerindendir.

NEDENLERİ:

sayfa 102

Bir önceki sayfadaki Japonya ile ilgili bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Japonya’nın yüz ölçümüne göre nüfus yoğunluğu hakkında neler söylenebilir?

Nüfus yoğunluğu çok fazladır.

2. Japonya zengin ve gelişmiş bir ülke kabul edilebilir mi? Neden?

Evet. Çünkü KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GAYRİSAFİ MİLLÎ HASILA: 34.500$’dır.

3. Japonya’da ortalama yaşam süresinin 82 yıl olmasının nedenleri ne olabilir?

Beslenme, sağlık imkanlarının fazla olması.

4. Japonya, dünya üzerinde yaşamak için tercih edilebilecek bir ülke midir? Neden?

Tercih edilebilir. Sanayinin gelişmesi, iklim şartları uygundur.

La Paz’ın yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebepleri neler olabilir?

Madenlerin olması ve tarihi bir yerleşim yeri olması etkilidir.

Ust Nera’da yaşayanların ekonomik faaliyetleri nelerdir? Açıklayınız.

Madenciliktir.

Ust Nera’da sebze ve meyve üretimi yapılabilir mi? Neden?

Yapılamaz. Çünkü iklim şartları çok kötüdür.

SAYFA 104 CEVAPLAR

Aşağıda Bayburt ilinin tarihi ve coğrafi yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre Bayburt’un yerleşim
yeri olarak tercih edilmesinin sebeplerini boş bırakılan yere yazınız.

Tarihi geçmişi olması, verimli topraklar, önemli illere konum olması.

A. Yaşadığınız il ile ilgili istenilen bilgileri tablodaki yerlere yazınız.

Adı .İstanbul
Komşu iller: Tekirdağ, Kırklareli, İzmit
Matematik konumu:  İstanbul 280 01′ ve 290 55′ doğu boylamlarıyla 410 33′ ve 400 28′ kuzey enlemleri arasında bulunur.
Kısa tarihi: İstanbul’un tarihi üç yüz bin sene önceye kadar gider. Bizans dönemi 324 – 1453 yılları arasındadır.  29 Mayıs 1453 de İstanbul’u Türkler fethetmiştir.
Nüfusu ve nüfus özellikleri : 15,07 milyon. Nüfus yoğundur.
Yüz ölçümü : 5.461 km²
İklimi : İklim ve Bitki Örtüsü İklimi: Akdeniz, Karadeniz, Balkan ve Anadolu kara ikliminin tesiri altında bulunur.
Yeryüzü şekilleri: İstanbul‘un yeryüzü şekilleri İstanbul oldukça engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Yüksek dağlar yoksa da, arazinin % 74’ü plato ve yaylalardan, % 16’sı dağlardan oluşur.
Ekonomik faaliyetleri : Sanayi ve ticaret.

B. Yaşadığınız ilin yerleşim yeri olmasında hangi faktörler etkili olmuştur? Şemaya yazınız.

Sanayi ve ticaret merkezi olmasıdır. Tarihi ve kültürel bir şehir olması.

Aşağıdaki görsellere göre hangi ilin nüfusunun fazla olduğu söylenebilir? Neden?

Trabzon’un nüfusu daha fazladır. Deniz kenarı olması yeryüzü şekillerini uygun olması,  ticaretin gelişmesidir.

Türkiye fiziki haritasına göre ülkemizdeki nüfus daha çok nerelerde yoğunlaşmaktadır?

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşmaktadır.

Yukarıdaki haritaya göre yaşadığınız yerin nüfus özellikleri hakkında neler söylenebilir?

İstanbul’a göre, metre kareye 200 kişi düşmektedir. Yoğun bir bölgedir.

2017 yılında TÜİK verilerine göre ülkemizin toplam nüfusu 80.810.525’tir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in nüfuslarının
toplamı ise 24.753.934’tür. Bu üç ilin her birinin nüfusunun diğer illerimizin nüfuslarından fazla oluşunun nedenleri neler olabilir?

Sanayi ve ticaretin gelişmesidir.

Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Nüfusu :1,377 milyon
Yüz ölçümü :16.917 km
İklimi : lim ve Bitki Örtüsü Kayseri İli’nde kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve kurak karasal nitelikli Orta Anadolu iklimi egemendir.

Yeryüzü şekilleri : Kayseri, İç Anadolu;’nun güney bölümü ile Toros dağlarının birbirine yaklaştığı yerde Orta kızılırmak bölümünde yer alır. İlin en önemli ve en yüksek dağı 3.916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağıdır.   İlin önemli gölleri Camız Gölü, Çöl Gölü, Sarıgöl, Yay Gölü ve Tuzla Gölüdür.
Ekonomisi :Tarım, hayvancılık ve ticaret gelişmiştir.

Tabloda yıllara göre Türkiye’nin toplam nüfusu verilmiştir. Tablodaki bilgilerden yararlanarak örnekte olduğu gibi aşağıdaki sütun grafiğini çiziniz. Grafiğin altındaki soruyu cevaplayınız.

Grafiğe göre en fazla artış ile en az artış hangi yıllarda görülmektedir?

En fazla artış 2010, en az artış 2006 yılında olmuştur.

TÜİK’ten yıllara göre il nüfusları verisine ulaşıp yaşadığınız ilin son beş yıla ait nüfus grafiğini aşağıya
çiziniz.

İSTANBUL

2018: 15.067.724

2017: 15.029.2531

2019: 14.804.116

2015: 14.804.116

2014: 14.377.018

SAYFA 111

Metni okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.

Ülkemizde ortanca yaşın artacak olması ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

Nüfusun arttığını ve yaşam süresinin uzadığını gösterir.

Yukarıdaki grafiklerden de yararlanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. 2023 yılı okuryazarlık oranının nasıl olması beklenmelidir?

%100 olması beklenmektedir.

2. Kadın nüfusun okuryazar olma oranının erkek nüfusa göre daha az olmasının sebepleri neler olabilir?

Kadına değer verilmemesi, eğitim yapılmasına izin vermemesi gibi geleneksel kötü düşüncelerdir.

3. 1975 yılındaki grafiğe göre erkek ve kadın okuryazar oranının 2012 yılından daha düşük olmasının sebepleri
nelerdir? Açıklayınız.

Eğitimin yaygınlaşmaması. Eğitime değer verilmemesi. İş hayatına yönlendirilmesi.

SAYFA 113 CEVAPLAR

TÜİK’in verilerine göre il ve ilçelerin nüfusunun toplam nüfusa oranı 2013 yılında %77.3, 2017 yılında %92.5’tir. Belde ve köylerin nüfusunun toplam nüfusa oranı ise 2013 yılında %22.7, 2017 yılında ise %7.5’tir. Bu bilgilere göre yukarıdaki grafiğin 2000 yılından sonraki kısmını çiziniz.

ETKİNLİK ZAMANI

Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.

NÜFUSUMUZ HAKKINDA BİLGİ KAYNAKLARI

GRAFİKLER: Yıllara göre nüfus artışını, yaş, cinsiyet, okuryazarlık oranı gibi bilgileri grafik olarak gösterir ve genel durumu gözlenebilir yapar.

GENEL NÜFUS SAYIMI: TUİK tarafından yapılır

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ: 2007 Yılında geçilmiştir.

SAYFA 114 CEVAPLAR

Görselde yaşanan göçün nedenleri neler olabilir? Tartışınız?

Savaştır. Suriye’de yaşanan savaş nedeni ile binlerce kişi Türkiye’ye göç etmiştir.

Ülkemizde yaşanan mevsimlik göçlere örnek veriniz. Bu göçün nereden nereye ve nasıl yapıldığını söyleyiniz.

Tarımın yoğun olarak yapıldığı Adana iline meyve ve pamuk toplamak için, Urfa ve Antep bölgesine fıstık hasat zamanı, Karadeniz Bölgesine çay hasadında mevsimsel işçi göçleri olmaktadır. Ayrıca yazın Antalya, İzmir, Bodrum gibi turistik yerlere iş bulmak için mevsimsel göçler olmaktadır.

SAYFA 115 CEVAPLAR

Haberde gençlerin şehre göç etmesinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.

Gençlerin şehre göç etmelerinin sebepleri ekonomiktir. Gençler iş bulmak amacı ile göç etmişlerdir. Çünkü köylerdeki araziler ailelerin ihtiyaçlarını karşılamamaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir