Aşağıda vakıf ve derneklerin faaliyet alanlarına örnekler verilmiştir. Bu faaliyet alanlarında çalışma gösteren vakıf ve derneklere örnekler veriniz. Bulduğunuz vakıf ve derneklerin kuruluş amaçlarını da ilgili alanlara yazarak etkinliğinizi tamamlayınız.

Aşağıda vakıf ve derneklerin faaliyet alanlarına örnekler verilmiştir. Bu faaliyet alanlarında çalışma gösteren vakıf ve derneklere örnekler veriniz. Bulduğunuz vakıf ve derneklerin kuruluş amaçlarını da ilgili alanlara yazarak etkinliğinizi tamamlayınız.

Vakıf ve derneklere örnekler 

SAĞLIK:

VAKIF:

Adı: Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Amacı: Vakıf, maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlayarak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamaktadır.

DERNEK:

Adı: Türk Hematoloji Derneği

Amacı: Türkiye’deki hematoloji ve hematolojiyle birlikte çalışan bilim dalları ile ilgili bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek, desteklemek, bölge, yöre vb. sınırlamalar olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmaktır.

ÇEVRE:

VAKIF:

Adı: TEMA Vakfı 

Amacı: Erozyon ile mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması temel amaçlarındandır.

DERNEK:

Adı: TURMEPA (Türkiye Deniz Temiz Derneği):

Amacı: Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir çevre bırakabilmek, onların denizlerin; ekonomiye, sağlığa ve refaha katkılarından yararlanabilmelerini sağlamaktır.

EĞİTİM:

VAKIF:

Adı:TEV (Türk eğitim Vakfı)

Amacı: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burslar vermek, okul, öğrenci yurtları, eğitim merkezleri, kütüphaneler inşa ederek eğitim sistemine destek olmak, öğrencilerin çalışmalarını teşvik için ödüller vermek ve eğitim konularında bilimsel araştırmalar yapmak

DERNEK:

Adı: TED (Türk eğitim Derneği)

Amacı: Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak, Maddi imkânı yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek eğitimlerine devam etme olanağı tanımak

TÜKETİCİ HAKLARI:

VAKIF: 

Adı:Tuketici ve Cevre Egitim Vakfi (TUKCEV)

Amacı: Toplumun rasyonel, bilinçli tüketicilerden oluşması, çevrenin korunmasının sağlanmasıdır.

DERNEK:

Adı: Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)

Amacı: Tüketici Haklarının korunması ve geliştirilmesi için örgütlenerek tüketici bilinci oluşturmaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.