7. Sınıf Türkçe Kitabı Cahit Arf Metni Cevapları Sayfa 152-153-154-155-156-157

Bu yazıda “7. Sınıf Türkçe Kitabı Cahit Arf Metni Cevapları Sayfa 152-153-154-155-156-157″ konusunu yazdık. MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı Cahit Arf izleme metninin etkinlik cevaplarını yazdık. Sayfa  152-153-154-155-156-157 cevapları.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Cahit Arf Metni Cevapları Sayfa 152-153-154-155-156-157

Derse Hazırlık

1. Türkiye’deki bilimsel kuruluşlar nelerdir?

2. “Geçmişten günümüze ünlü Türk matematikçileri” konulu araştırmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Harezmi,  Biruni,  Ahmet Fergani,  Ömer Hayyam,  Uluğ Bey,  Ali Kuşçu,  Molla Lütfi,  Gelenbevi İsmail Efendi,  Hüseyin Tevfik Paşa, Kerim Erim, Cahit Arf,  Feza Gürsey, Selman Akbulut,  Masatashi Gündüz İkedea, Salih Zeki,  Ali Nesin

SAYFA 152 – Cahit Arf İzleme Metni Cevapları  – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları Cahit Arf izleme metni videosunu izlemeden okuyunuz. Ardından “Cahit Arf” videosunu izlerken cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

 • Evrende meydana gelmiş her olaya “Neden?” diye sorabilen bir bilim adamıdır.
 • Cahit Arf Osmanlı’nın Balkanlarda kalan son toprağı Selanik’te doğmuştur.
 • İzmir Lisesinin genç muallimi onu resimli matematik dediği geometri ile tanıştırdı.
 • 1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitti.
 • Paris’teki yıllarında fotoğrafçılığa da merak saldı.
 • İstanbul Üniversitesi’nin kapısından girip gençlere dersler vermeye başladı.
 • 1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurdu.
 • 26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son nefesini verdi.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz Cahir Arf izleme videosundan hareketle yanıtlayınız.

1. İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf nasıl bir öğrencidir?

Dalgın, derslerine ilgisiz fakat zeki bir öğrencidir.

2. Cahit Arf’in bir bilim insanı olma aşamalarını sıralayınız.

 1. İzmir Lisesi’nde okurken geometriye ilgi duyması.
 2. Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavla burs kazanarak Fransa’ya gitmesi. Okulu 2 yılda bitirmesi.
 3. İstanbul Üniversitesi’nde ders vermesi.
 4. Almanya’ya taşınıp buradaki Göttingen Üniversitesi’nde çalışması, doktorasını tamamlaması.
 5. Dünyaca ünlü Arf Halkaları teorisini burada ortaya çıkarması.

3. Cahit Arf’in lise son sınıfa kadar derslerine ilgisizliği ne ile açıklanabilir?

Babasının mesleği nedeniyle sürekli taşınması, okul değiştirmesi.

4. Sevdiğiniz ve başarılı olduğunuz dersler seçeceğiniz meslek üzerinde etkili midir? Açıklayınız.

Evet etkilidir. Bu derslere duyduğumuz ilgi, o derslerle ilgili mesleklere olan ilgimizi artırır.

5. Cahit Arf lise son sınıfta geometri dersi ile tanışmasa yine de matematikçi olur muydu? Açıklayınız.

Olmayabilirdi. Çünkü son sınıf ve arkasından üniversite geliyor. Belik başka bir alanı seçmek zorunda kalabilirdi.

6. İnsanların yeteneklerini ve eğilimlerini ortaya çıkarmak için neler yapılabilir? Tartışınız.

İlgi alanları belirlenebilir. Kurslar, hobi merkezleri açılabilir. İlgili üniversitelere geziler düzenlenebilir. Ünlü bilim insanları ile sohbet ve toplantılar düzenlenebilir.

7. Cahit Arf’in vefat haberinin, vefatından bir gün sonra haber kanallarında 20 saniye yer almasını nasıl yorumlarsınız?

Ülkemizde bilime değer verilmiyor. Bir pop star daha çok değerli görülüyor.

3. ETKİNLİK

İzlediğiniz Cahit Arf izleme videosunun konusu nedir?

VİDEONUN KONUSU : Cahit Arf’ın yaşamı

SAYFA 153 – Cahit Arf İzleme Metni Cevapları  – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz Cahit Arf izleme videosuna göre Cahit Arf’ın hayatını maddeler hâlinde yazınız.

 • 11 Ekim 1910 tarihinde Selanik’te doğdu..
 • Balkan Savaşından sonra ailece İstanbul’a taşınmışlardır.
 • İstanbul’da ana sınıfına başlamıştır. Sürekli denize bakıp dalması nedeniyle öğretmeninden sık sık azar işitmiştir. Okumayı herkesten üç ay önce çözmüştür.
 • İzmir Lisesi’nin son sınıfında geometri ile tanışmıştır.
 •  1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitmiştir. Burada okulu iki yılda bitirmiştir. Buradaki yaşamında fotoğrafçılığa da ilgi duymuştur.
 •  İstanbul Üniversite’sinde ders vermeye başlamıştır.
 •  Arkadaşının ısrarı ile Almanya’ya taşınmıştır. Göttingen Üniversitesi’nde çalışmış, burada doktorasını tamamlamıştır. Arf Halkaları teorisini de burada kanıtlamıştır.
 • 1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurmuştur.
 •  Emekli olduktan sonra küçük bir apartman dairesinde eşi ile yaşamıştır.
 •  26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son vefat etmiştir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) İzlediğiniz  Cahit Arf izleme videosu, konusu bakımından sizce en çok hangi grubu/grupları ilgilendirir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

 • (X) Anne babanızı
 • (X) Arkadaşlarınızı
 • (   ) Yöneticileri
 • (X) Matematikçileri
 • (X) Bilim insanlarını
 • (X) Öğrencileri
 • (X) Öğretmenleri

b) İzlediğiniz videonun amacı sizce aşağıdakilerden hangisi/hangileri olabilir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

 • (X) Bir bilim insanını tanıtmak.
 • (   ) Matematiği sevdirmek.
 • (   ) TÜBİTAK’ın kuruluşunu anlatmak.
 • (X) Meslek seçimindeki etkenler.
 • (X) Sevilen işi yapmanın getireceği başarı.
 • (   ) Tersine beyin göçü.
 • (   ) Bilirkişilik kurumunun ortaya çıkışı.

SAYFA 154 – Cahit Arf İzleme Metni Cevapları  – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri yapılarına göre inceleyiniz. Bu fiilleri örnekteki gibi tabloya yazarak uygun seçeneği işaretleyiniz.

 • Cahit Arf 1910 yılında Selanik’te dünyaya geldi.
 • Matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu.
 • Doktorasını yapmak için Almanya’ya gitti.
 • Babası liseyi okuması için Fransa’ya gönderdi.
 • Tekerlek Mezopotomyalılar tarafından icat edildi.
 • Yükseköğrenimini 1932’de Fransa’da tamamladı.
 • Helmut Hesse (Helmut Hes)’le birlikte “Hesse-Arf Kuramı”nı geliştirdi.
 • Ortaokul yıllarında öğretmeni matematiğe olan ilgisini fark etti.
 • 1964 yılında TÜBİTAK’ın ilk “bilim kurulu” başkanı oldu.
 • Baharla birlikte doğa dile geldi.
 • Matematiğin önemini ülkece kavradık.
 • Matematik sorularını hızlıca çözüverdim.
 • Cahit Arf onuruna İstanbul’da sempozyum düzenlendi.

Cevap: 

 • katkıda bulunmak:Birleşik Fiil
 • Gitmek:Basit fiil
 • göndermek:Basit fiil
 • icat edilmek:Birleşik fiil
 • tamamlanmak:Türemiş fiil
 • geliştirmek:Türemiş fiil
 • farketmek: Birleşik fiil
 • olmak:Basit fiil
 • dile gelmek. Birleşik fiil
 • kavramak:Türemiş fiil
 • çözüvermek: Birleşik fiil

SAYFA 155 – Cahit Arf İzleme Metni Cevapları  – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki İnternet sitesinde verilen blog metnini ve yorumlarını inceleyiniz. Ardından yönergeleri uygulayınız.

a) Siz olsaydınız bloga nasıl bir başlık verirdiniz?

Cevap: Yok Olmayan Atıklar, Atıklar Ne Zaman Yok Olur?

b) Blogda verilen katı atık maddelerinin yok olma süreleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Süreler çok uzun. Yok olmuyor desek daha doğru olur. Dünya çöplüğe dönecek.

c) “gov ve edu” uzantılı siteler hangi kurumlara aittir ve neden güvenilirdir?

“gov” :devlete ait  “edu” :eğitim kuruluşlarına ait sitelerdir.

d) Blogdaki boş bırakılan yere siz nasıl bir yorum yazardınız?

Atıkları atarken daha dikkatli davranacağım. Bu konu ile ilgili derneklere katılmayı düşünüyorum.

SAYFA 156 – Cahit Arf İzleme Metni Cevapları  – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Dilekçenin yazılma amacı nedir?

Okulda geri dönüşüm ayrıştırıcı ve geri dönüşüme kazandırıcı gerekli malzemeleri istemek.

b) 7. etkinlikteki blog metninden ve dilekçenin konusundan hareketle “doğada uzun süre yok olmayan ürünler ve çevre kirliliği” konusunda neler yapılabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Okul, apartman, devlet daireleri ve sokaklara geri dönüşüm kutuları konmalı. Reklam ve tanıtımlarla bilinç kazandırılmalı. Geri dönüşüm atıklarını getirenlere belge, kontör vb. verilmeli.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Karikatürlerin vermek istediği mesajlar üzerinde düşününüz.

Birinci karikatürde, su kıtlığı çekileceğini ve dünyanın kurak bir yer olacağı

İkinci karikatürde dünyamızın çöpe atılacak kadar eski ve çöplük olacağı mesajı verilmektedir.

SAYFA 157 – Cahit Arf İzleme Metni Cevapları  – 7. Sınıf Türkçe Kitabı

b) Karikatürlerin verdiği mesajdan hareketle aşağıda “yer, zaman, kişi ve olay” unsurları verilmiş olan hikâyeyi yazınız. Hikâyenizi yazarken noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Yazım kılavuzundan yararlanınız.

Esma ve Utku yol üzerinde oyun oynuyorlardı. Ama oyunları iki de bir yoldan geçen arabalar sebebiyle bölünüyordu. Oyun onayacakları bir alan yoktu. Ve nihayet olan oldu.

Araba Esmaya çarptı. apar topar hastaneye kaldırdılar. Ayağı kırılmıştı. Esman’ın ağabeyi aynı hastane de doktordu. Gelip baktı. Ameliyat olmalıydı.

Ameliyata Arif Bey girdi. Ameliyat başarılı geçmişti.

Doktor Arif Bey Esmayı ziyaret etti.

“Çocuklar neden yolda oyun oynuyordunuz?”

Arif Bey amca inanın oyun için yer yok. Ne yaptıysak yer bulamadık.”

“Siz de haklısınız. Biz sizin oynadığınız yerlerde top oynardık. Her yer boştu. Şimdi her yer beton”

Esma ve Utku betonlara boğulmuş bu kasabada büyümek zorundaydılar.

7. sınıf Türkçe Ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir