Yusuf’un (a.s.) başından geçenleri düşünerek Sevgili Peygamberimiz’in aşağıdaki hadisini yorumlayınız.

Yusuf’un (a.s.) başından geçenleri düşünerek Sevgili Peygamberimiz’in aşağıdaki hadisini yorumlayınız sorusunun cevabını kısaca yazdık. 8. sınıf Kur’an dersi kitabı cevapları. Hz. Yusu (a.s.) kardeşleri tarafından kuyuya atılır, başına bir çok hadise gelir. Bu olayları hadis çerçevesinden şöyle açıklayabiliriz.

Yusuf’un (a.s.) başından geçenleri düşünerek Sevgili Peygamberimiz’in aşağıdaki hadisini yorumlayınız.

Yedi kişi vardır ki Allah Teâlâ onları hiçbir gölgenin (sığınılacak yerin) olmadığı kıyamet gününde
kendi gölgesinde gölgelendirir (barındırır).
1) Adaletli devlet başkanı,
2) Allah’a ibadet ve itaat ederek yetişen genç,
3) Kalbi mescidlere bağlı kimse,
4) Allah için birbirlerini sevip bu uğurda bir araya gelip ayrılan kişiler,
5) Makam ve güzellik sahibi bir kadının zina çağrısını, “Ben Allah’tan korkarım” diyerek reddeden kimse,
6) Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse,
7) Kendi başına kaldığında Allah’ı anarak gözyaşı akıtan kimse.”

Bu hadiste Hz. Yusuf (a.s.) başından geçen olayları görmek mümkündür.

Hz. Yusuf Mısır’a sultan olmuş ve ülkesini adalet içinde yönetmiştir.

Gençliğinde Allah’a olan inancı ile kardeşlerinin kötülüklerine dayanmış, bir kadının arzularına allh’a olan inancı ile dayanmıştır.

Hz. Yusuf vebabası Hz. Yakup Allah sevgisi ile birbirlerine bağlıydılar, sonra ayrıldılar ama yine birbirlerine kavuştular.

Hz. Yusuf vezirin hanımının zina çağrısına Allah’tan korkarım diyerek karşı çıkmış ve hapse düşmüştür.

Hz. Yusuf kardeşlerine ve diğer halka kıtlık sebebi  ile yardımlarda bulunmuştur.

Hadiste anlatılan tüm özellikler Hz. Yusu (a.s.)’ın hayatında bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir